Aan alle lezers van onze website en aan al onze toehoorders van onze lezingen:

Naar aanleiding van de corona-maatregelen genomen door de federale regering, zijn wij genoodzaakt onze gewoonten iets aan te passen aan de opgelegde regelgevingen.

bij de aankondiging van onze komende lezingen, zullen wij jullie telkens informeren betreffende de op dat ogenblik geldende maatregelen die moeten gevolgd worden, zodat wij deze samen strikt kunnen opvolgen.

Eerstkomende activiteit

datum: 25 november 2020

Gastspreker: Nicole Meskens

aanvang: 20.00 uur

Het proberen van de mens om het mysterieuze heden te doorgronden en de toekomst te voorspellen is overal ter wereld, sinds de vroegste tijden, beoefend.

Hoewel de rituelen in de loop der eeuwen zijn veranderd, bleef het doel ongewijzigd, nl. het verkrijgen van verborgen kennis die de problemen van het leven kan helpen oplossen.

Het woord "Astrotarkai" is een samentrekking van: 

                                               astro = astrologie, 

                                               tar = tarot, 

                                               ka = kabbalistische numerologie, en 

                                               i = I Tjing.

Het is een systeem waarin 4 methoden vervat zijn. Via uw naam en geboortedatum komt u heel wat over uzelf te weten.

Door berekening van uw entiteit krijgt u 6 belangrijke getallen die veel over uw leven vertellen.

Vanuit deze gegevens kan u bij   elke verjaardag uw lotsgetallen   berekenen en een taroscoop opstellen. De taroscoop omvat een entiteitsplan en een progressief plan. Via deze plannen kan u ontsluieren welke positieve en / of negatieve gebeurtenissen er zich in het jaar van berekening zullen manifesteren. Het systeem laat toe te ontdekken hoe kosmische, planetaire krachten zich door de mens openbaren. Het is een betrouwbaaar systeem, waarbij de mens voorkennis verkrijgt. 

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

”Galerie-Feestzaal Dewulf”

 Verkortingstraat, 42-44 

 (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

Parkeren: gratis na 19u00 

(De zaal bevindt zich op de benedenverdieping)

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73ook sms of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!