Aan al onze trouwe toehoorders van onze lezingen en aan allen die op geregelde tijdstippen onze website bezoeken, en aan allen die in de esoterische materie interesse hebben, wensen wij

            een gelukkig, liefdevol en spiritueel verrijkend jaar 2022

Voor de 'Esoterische Vriendenkring Universeel' is 2021 in mineur geëindigd, daar wij begin december 2021 plots op de hoogte werden gesteld dat Nicole Meskens het fysieke leven had verlaten om in het astrale geboren te worden op 06/12/2021. 

Hieronder heb ik, in samenspraak met Kathy en Rudy van de Esoterische Vriendenkring Universeel, een 'In Memoriam' neergeschreven, zodat u allen, bij het lezen van de tekst, een aangename herinnering aan haar kunt behouden.

 

                                                                                                      Patrick Coucke