Aan alle lezers van onze website en                                        aan al onze toehoorders van onze lezingen:

Naar aanleiding van de corona-maatregelen genomen door de federale regering, zijn wij genoodzaakt  al de geplande lezingen vanaf heden te annuleren en te verplaatsen naar een later nog te bepalen datum. 

Wij volgen dagelijks de richtlijnen van de regering en zullen u ten gepaste tijd informeren wanneer onze lezingen opnieuw zullen starten. 

Eerstkomende activiteit

datum: nog te bepalen

Gastspreker: Fons Wils

aanvang: 20.00 uur

In deze voordracht vertelt de spreker over de uitgebreide zoektocht die hij ondernam om te ontdekken hoe het mogelijk is geweest dat leven is ontstaan. Hij ontdekte in 2019 hoe levenloze processen een niveau van onrust kunnen vertonen dat hen in staat stelt tot opwekking van heel speciale filamenten. Die filamenten maken verbinding met de eigen omgeving of met andere processen die een gelijkwaardige omgeving en dito niveau van onrust hebben. 

Door die verbinding kunnen er onderling informatie, impulsen en energie worden uitgewisseld. De opgewekte verbindingen trotseren de begrenzingen opgelegd door de ruimte en door de tijd. De aldus optredende interacties en transferts hebben niets te maken met elektromagnetische velden en kunnen als dusdanig niet rechtstreeks gemeten worden; hun effecten op het gedrag van de materie zijn echter alomtegenwoordig en onmiskenbaar. Ze vormen de basis van alle vormen van biologische activiteit.

De verbindende werking van de filamenten zorgt ervoor dat, binnen de gebieden waarin de betreffende processen en systemen zich afspelen, drie interactieve actoren ontstaan die buitengewone informatie aangaande de omgeving vergaren die op zijn beurt wordt omgezet in meta-informatie. Op deze wijze is er een basale en regulerende natuurlijke intelligentie werkzaam. In gebieden waar dergelijke processen plaatsvinden, ontstaat zelforganisatie en komt, naast samenhang, doelgerichtheid tot stand. Zo ontstaat georganiseerd leven met het daaraan verbonden bewustzijn.

Omdat de opgewekte filamenten connectie en communicatie bevorderen, noemen we ze C-filamenten. De door C-filamenten verbonden gebieden noemen we C-zones. Het bestaan van C-zones is een wetenschappelijk veel aannemelijker verklaring dan blind toeval als oorzaak van de organisatie van de materie. C-filamenten en C-zones komen niet voor in geïsoleerde en gestabiliseerde systemen. Dat verklaart waarom deze mechanismen met de klassieke onderzoeksmethodes nooit ontdekt werden.

Fons Wils benadert de wereld met een zeer grote wetenschappelijke interesse. Hij wil de oorsprong en de drijvende krachten achter ons bestaan doorgronden. Hij studeerde Natuurkunde maar had tegelijk ook interesse voor parapsychologie, astrologie en de Oosterse filosofieën. Fons Wils zoekt de ziel, dat wat de dingen doet doen wat ze doen. Daarom studeerde hij nadien ook geneeskunde. Hij kwam tijdens zijn zoektocht in contact met gerenommeerde professoren die dezelfde betrachtingen hadden als hij. Die samenwerking leverde een nieuw bestaansconcept op. Fons heeft in die zoektocht recentelijk een volgende stap gezet. 

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

”Galerie-Feestzaal Dewulf”

 Verkortingstraat, 42-44 

 (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

Parkeren: gratis na 19u00 

(De zaal bevindt zich op de benedenverdieping)

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73ook sms of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!