Eerstkomende activiteiten zijn afgelast

Aan alle lezers van onze website en aan al onze toehoorders van onze lezingen:

Naar aanleiding van de corona-maatregelen genomen door de federale regering, zijn wij genoodzaakt onze gewoonten iets aan te passen aan de opgelegde regelgevingen.

bij de aankondiging van onze komende lezingen, zullen wij jullie telkens informeren betreffende de op dat ogenblik geldende maatregelen die moeten gevolgd worden, zodat wij deze samen strikt kunnen opvolgen.

Op de persconferentie van de Federale Regering werden strengere en verregaande maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De initiële boodschap van de federale regering werd door de Vlaamse Regering duidelijk bevestigd.          In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen die ingaan vanaf zondag 01 november 2020, middernacht.

Alle niet-noodzakelijke contacten moeten we in deze fase van de pandemie beperken. Er zijn geen ingewikkelde regels uit te leggen ditmaal, er is geen code geel, oranje of rood. Neen, het is gitzwart, want ook alle culturele activiteiten worden vanaf 01 november 2020, middernacht, opnieuw verboden.    Sociale activiteiten, zoals onze lezingen, mogen dus niet meer georganiseerd worden.   

De huidige maatregelen gelden tot half december 2020. De realiteit is dat de snel stijgende curves eerst in snelheid moeten afnemen, om dan te stabiliseren en af te vlakken, vooraleer een daling in zicht is.          Het lijkt ons dat dit langer nodig heeft dan zes weken. We gaan er dus van uit dat deze stop nog verlengd zal worden en we onze geplande lezingen voor langere tijd zullen moeten opschorten.                             De voorziene lezingen van november en december worden dus verplaatst naar 2021.  

We voelen een enorme ontgoocheling, bij onze toehoorders en geïnteresseerden, dat het opnieuw zo ver is gekomen. We zijn er ons echter ook van bewust dat dit niet enkel een hobbystop is, maar voor sommigen ook een jobstop. Toch begrijpen we dat er collectieve inspanningen nodig zijn om die curves te helpen keren en in alle solidariteit de druk op de zorgsector en de samenleving te verlichten.

We hopen dat de huidige situatie spoedig een positieve wending neemt, zodat we jullie opnieuw kunnen mededelen op welke data onze lezingen zullen hervatten.

Hou het allemaal gezond.

Esoterische Vriendenkring Universeel Gent.