Datum: 16 september 2020

gastspreker: Corry Geysen

aanvang lezing: 20.00 uur

Het langverwachte Van Eyckjaar is aangebroken met als hoofdbrok de prestigieuze tentoonstelling in het M.S.K. te Gent. Met kers op de taart het prachtig gerestaureerde Lam Gods, waaraan men jaren met een monnikengeduld gewerkt heeft. Het resultaat is dan ook verbluffend: een ongehoorde kleurenpracht, een uiterst naturalistische weergave die voor die tijd (1432) ongelooflijk was, een lam dat ons met mensenogen boos aankijkt. De tijd is dan ook rijp voor een totaalvisie op dat onovertroffen kunstwerk. En dat gebeurde in het boek “Het Lam Gods - Van Eyck” een publicatie van de Gentse universiteit. Een zeer grondige benadering op gebied van kunst, geschiedenis, wetenschap en religie met nieuwe visie. Voor het eerst wordt aangetoond dat ook Hubert Van Eyck een belangrijke bijdrage heeft geleverd. 

Hoe bewonderenswaardig dit standaardwerk ook is, volgens Corry is het niet volledig. Het LG kan inderdaad gelezen worden als een compendium van de katholieke dogmatiek, maar men kan er ook esoterische, zelfs ketterse elementen uit aflezen. Corry zal de conventionele benadering samenvatten, maar vooral ingaan op esoterische elementen die in het boek niet aan bod kwamen. Ook zijn er belangrijke verwijzingen naar de tempeliers, zowel via teksten als afbeeldingen op het veelluik. De gebroeders Jan en Hubert hadden een totaal andere, zelfs tegengestelde visie. En die twee visies, een strikt katholieke lezing en een bredere esoterische visie zijn er beide aanwezig. Dit maakt het tot een uniek, moeilijk te ontcijferen kunstwerk. Corry zal paneel per paneel bespreken en zo pogen tot een totaalvisie te komen. Het meest geheimzinnige paneel is “de rechtvaardige rechters” dat in feite de ware bedoeling van het meesterwerk weergeeft. Corry zal dan ook, met vermelding van zijn bronnen, de zogenaamde diefstal van dit paneel (samen met de grisaille van Johannes de Doper) behandelen en verrassende feiten onthullen. 

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of 

e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

 

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,

te melden!

Bij voorbaat dank!