datum: 09 december 2020

gastspreker: Fons Wils

aanvang lezing: 20.00 uur

In deze voordracht vertelt de spreker over de uitgebreide zoektocht die hij ondernam om te ontdekken hoe het mogelijk is geweest dat leven en bewustzijn zijn ontstaan. Hij ontdekte in 2019 en 2020 hoe het komt dat de wetenschap de essentie van zulke zaken niet ziet, niet kan zien. Er is ergens iets verkeerd gegaan tijdens de ontwikkeling van de wetenschappelijke methode waardoor onze perceptie louter materialistisch werd, waardoor we enkel het mechanistische zien en weinig voeling hebben met het systemische.            

De spreker vertelt hoe het mogelijk is om die vervormde kijk op de realiteit te corrigeren.

Hij vertelt hoe we ons bewustzijn heel anders kunnen gebruiken dan we tot nu toe doen. Met die hernieuwde wijze van naar de wereld kijken, kunnen we terug gevoelig worden aan onstoffelijke signalen. Het zijn transcendente signalen die tot nu toe niet waarneembaar of onherkenbaar waren. We zien ook hoe transcendente effecten ons dagelijks leven beïnvloeden. Sterker nog, zonder die transcendente werking zijn bewuste vormen van leven onmogelijk.

Zonder in moeilijke wetenschap te belanden vertelt de spreker niet alleen hoe we onze eigen geest open kunnen stellen maar ook hoe wij kunnen waarnemen ver buiten de grenzen van het Hier en van het Nu. Deze waarneming gebeurt niet alleen door onze geest maar ook door ons lichaam, via ons DNA. Ons lichaam en onze geest vertonen een onopgemerkte samenhang met onze omgeving waardoor ons lichaam in staat is tot zelfregulatie en zelfherstel. 

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of 

e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

 

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,

te melden!

Bij voorbaat dank!