datum: nog te bepalen

gastspreker: Adriaan Van Zelst

aanvang lezing: 20.00 uur

In deze voordracht gaan we kijken hoe de kosmische wetten werken bij aantrekking, verliefdheid en relaties. 

Alles is energie, energieën trekken elkaar   aan of stoten elkaar af.

Het hangt ervan af welke energieën elkaar aantrekken en of ze echt met elkaar kunnen communiceren.

In dit proces speelt het onderbewustzijn een zeer grote rol en kan de bron vormen van  veel problemen.

Daar zullen we dan ook naar gaan kijken.

De vraag is hoe we met onze ervaringen,   aangename, onaangename of echt conflictueuze, zullen omgaan.

Het gaat hierbij minder over wat er gebeurt dan over onze houding ten overstaan van wat er gebeurt.

De relatie is in welk aspect ook (het aangaan, het loslaten of het missen ervan)  steeds een kans om bewuster te worden van hoe we zelf echt in elkaar zitten.

De relatie wordt dan ook de “universiteit van het bewustzijn” genoemd.

Een relatie zonder kwetsuren of conflicten is een utopie.

De relatie vraagt dan ook de bereidheid om gekwetst te zullen worden en ook zelf (ongewild of niet) de kwetser te zullen zijn. 

Adriaan Van Zelst 

Studeerde aan de universiteiten van Gent en Leuven. Hij volgde nog vele postuniversitaire opleidingen in binnen- en buitenland. Ook opleidingen en seminaries bij de Interactie Academie, de Europese faculteit voor mens en gemeenschap, de Stichting zijnsoriëntatie en het Centrum zijnsoriëntatie.                                                                   Hij werkte in de KBC waar hij directeur-generaal en voorzitter van het crisiscomité was.     Momenteel is hij voorzitter van het door hemzelf opgerichte centrum voor bewustzijnsgroei "Kosmadrileen"   Parallel met zijn bedrijfsactiviteiten heeft hij steeds een coaching-praktijk gehad en geeft nog steeds voordrachten, cursussen en opleidingen. Op esoterisch gebied studeerde hij bij de "Herders van Avignon", werd hij ingewijd in alle graden van de Aloude Mystieke Orde van het Rozenkruis en was er achtereenvolgens meester, algemeen inspecteur, grootraadslid, grootpenningmeester en bestuurslid. Heden is hij grootraadslid-Hij werd ook ingewijd in alle graden van de traditionele Martinisten Orde".

Inkom:  € 10

Locatie lezingen:

”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

Verkortingstraat, 42-44 (eenrichtingsstraat)

9040 Gent — Sint-Amandsberg.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

Parkeren: gratis na 19u00 

 

 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u-20u via tel. +32 495 63 00 73* - ook sms of                 e-mail via het reservatieformulier op onze website “Universeel.org"   Gelieve vooraf te reserveren.  

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,             te melden!

Bij voorbaat dank!