Esoterische Achtergronden van het Wereldgebeuren

Gastspreker: Werner Kodaz

wo.16 sep. '09 van 20.00u tot 22.45u

Het is niet zozeer onze "duisternis" die we vrezen, maar wel ons        On-eindig Licht-potentieel!

Citaat van David Icke, ex BBC journalist/Nelson Mandela

Take on your Heritage, you are a Star-Being!

Citaat van Werner Kodaz

Deze lezing gaat over de manipulatie achter de schermen, van een relatief kleine groep "mensen", die zichzelf de "Wereld-Elite" noemen en vinden. Zij streven er met alle middelen naar om een z.g.n. "New World Order" te vestigen. Om dit doel te verwezelijken beschikken zij over een haast onuitputtelijke geldreserve, een eigen politiemacht die opereert buiten iedere democratische controle en een eigen high-tech uitgerust leger! Science-fiction zult u wellicht zeggen? Nee beste mensen het is SCIENCE-FACTION!

In deze lezing zal Werner het o.a. hebben over:

- Een verenigd Europa, zegen of vloek?

- De reden van oorlogen, en wie financieert ze?

- Het gevaar van de plastiek betaalkaart.

- De ultieme robot, bestaat hij/zij?

- Genetische manipulatie van voedsel, dieren en mensenUfo’s     bestaan ze?

- Wie zijn de wezens die we onze "goden" noemen? En/of wie     is het wezen dat we "god" noemen?

- Vertelt de "wetenschap" de waarheid omtrent onze oorsprong?

- Wat is de oorsprong van o.a. AIDS en het EBOLA virus?

- Is er een grondige reden om uzelf en uw kinderen niet te laten    vaccineren?

- Wie bestuurt er werkelijk deze wereld?

- Adel en de "Bloedlijn" enz.

Werner zal deze maal het ook hebben over "Orgone-Energie", Wilhelm Reich en Nicolas Tesla. Er zal gelegenheid zijn om een "Orgone toestel" aan te schaffen! En uiteraard zullen we het ook hebben over de fameuze "Maya datum 2012". Wat gaat er gebeuren? Gaat de wereld vergaan? Komt er een Ufo invasie? Enz. Kortom een lezing om niet te missen en die hopelijk op enkele vragen waarmee u wellicht zit een antwoord zal trachten te geven?

Inkom: 8 €

 

Waarschuwing!!!

Wegens de inhoud van deze lezing is deze absoluut niet geschikt voor volgende bevolkingsgroepen: kinderen, en mensen die een dogmatische levensinstelling of geloof te verdedigen hebben, alle andere van harte warm aanbevolen!