Het Stemmenfenomeen

Gastspreker: Eric Cornand

wo. 14 okt. '09 van 20.00u tot 22.45u

In de parapsychologie zijn er enkele onderzoekstakken die bij het grote publiek niet zo bekend zijn. Twee daarvan zijn de ‘Ganzfeld experimenten’ en de ‘Radiostemmen - experimenten’. Grondleggers van deze laatste onderzoekstechniek zijn Friedrich Jürgenson en Konstantin Raudive. Vooral het werk van de laatste hebben wij (de Werkgroep Parapsychologie) in de jaren ‘80 grondig uitgepluisd en we hebben zelf een aantal markante experimenten uitgevoerd,waarvan één in een professionele opnamestudio.

In de tachtiger jaren waren de Raudive-stemmen in het wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek goed gekend en werd er verwacht dat het ooit voor een doorbraak zou zorgen in het leveren van onomstotelijk bewijs voor het bestaan van een ‘para-energiesysteem’, een informatieoverdrachtsysteem dat niet berust op golven of straling (deeltjes). Maar zoals zoveel interessante pistes in het Psi-onderzoek werd ook deze vroegtijdig verlaten. Vandaag, in het licht van de huidige kwantumkennis en de vele vreemde en onverklaarbare verschijnselen die bij dat onderzoek waargenomen worden, zou het zinvol zijn om het onderzoek naar de Raudive-stemmen weer van onder het stof te halen.

Eric Cornand zal in het kort een historisch overzicht geven van het verschijnsel en daarna een live experiment doen met medewerking van de aanwezigen in de zaal. Geesten van overledenen zijn eveneens welkom…

 

Spreker: Eric Cornand

Inkom: 8 €

 

VOORAF RESERVEREN NOODZAKELIJK!

GSM 0499 112 330 Vrij van 20u tot 22u

van ma-do van 18u tot 22u (behoudens onvoorziene omstandigheden) of schrijf in via ons contactformulier onder RESERVATIES

Met melding van uw naam en de naam van de personen die u mogelijks vergezellen.

Bij voorbaat dank!