Nomen est Omen

Gastspreker: Nicole Meskens

Het staat in uw naam

en geboortedatum geschreven

Nomen est Omen

 

Wijlen Gerald Lambrecht (destijds in alle steden en dorpen van België bekend als Elgario - esoterisch filosoof) heeft samen met Nicole, na lang en intensief werken, het systeem astrotarkai dat door de oude magiërs veel werd gebruikt, weer op punt gesteld. Toen Elgario ernstig ziek werd en zijn levenseinde naderde, beloofde Nicole Meskens hem het werk verder te zetten.

Het is een systeem waarin 4 methoden (astrologie-tarot-kabbalistische numerologie en I Tjing) vervat zijn. Via uw naam en geboortedatum komt u heel wat over uzelf te weten. Bij elke verjaardag kan u uw lotsgetallen berekenen, en een taroscoop opstellen. De taroscoop omvat een entiteitsplan en een progressief plan. Via deze plannen kan u verjaardag na verjaardag ontsluieren op welk vlak de positieve en/of negatieve gebeurtenissen zich manifesteren.

Het systeem laat toe te ontdekken hoe kosmische, planetaire krachten zich door de mens openbaren.

Nadien is er de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de cursus.

Inkom: 8 €

 

Alle lezingen vinden plaats in de bovenzaal van ‘Kaffee A Capella’, Godshuizenlaan 33, 9000 Gent .

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren a.u.b! Om praktische redenen vragen wij tevens de naam & voornaam van de persoon / personen die u zal / zullen vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

 

RESERVATIES: 0032(0)499 112 330:  Vrij 0032(0)499 112 330

van ma-do tss 18-22u (behoudens onvoorziene omstandigheden) of via e-mail.