De Gaea revolutie

Gastspreker: Eric Cornand

wo 06 april 2011   20:00

2012, eindtijdgevoel, onrust, oorlog, opstand, bankencrisis, harder werken, minder rust, minder geld, meer belastingen, politieke chaos, kinderen die zelfmoord plegen, home- en carjackings, toenemende criminaliteit, armoed, eenzaamheid, sociale ontwrichting, werkloosheid, hoogste belastingdruk, bemoeienis van Europa, camera's op elke straathoek, kanker, kankeren, agressie, files, scheidingen, egoïsme, natuurrampen,...

 

VOORWAAR EEN MOOIE WERELD WAARIN WIJ LEVEN.

Stel dat we een andere, betere wereld zouden kunnen maken, hoe zouden we dat doen en wat zouden we veranderen?

"De GAEA Revolutie" gaat over een opportuniteit gebaseerd op een ramp. Contradictorisch maar niettemin reëel. Eric wist niet wat die ramp zou worden, alleen wat hij zou teweegbrengen. En dat van daar uit een opportuniteit ontstaat voor een unieke ingreep: de creatie van een wereld die in alle opzichten veel dichter bij utopia komt dan welke gekende samenleving uit de geschiedenis.

Nu dienen zich – helaas, laat dat duidelijk zijn – twee rampen tegelijk aan: Japan en Lybië. En dat slechts enkele weken na het verschijnen van zijn boek. Vandaag betogen duizenden in Brussel tegen de bemoeienissen van Europa. Eind april komen in alle EU lidstaten de geneeskrachtige kruiden op de index van verboden producten. Van uit Rusland en China dreigt een nieuwe koude oorlog te ontstaan omwille van de westerse inmenging in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De schermutselingen tussen voor- en tegenstanders van het broeikasverhaal en de klimaatopwarming wordt bitsiger en gemener. En tot overmaat van ramp heeft een Amerikaanse wetenschapper een boek uitgegeven waarin hij stelt dat het internet de hersenen van de veelvuldige gebruikers zo afstompt dat ze binnen de kortste keren geen boek van 200 pagina’s meer zullen kunnen uitlezen, laat staan een turf van meer dan 500 …

 

Een schrijver zou van minder depressief worden…

Daar staat natuurlijk tegenover dat als er niets schokkends gebeurt, een schrijver niets heeft om over te schrijven. In die optiek zijn het dan weer boeiende tijden. Of hoe je het glas altijd liever half vol dan half leeg wil zien…

 

In de afgelopen weken heeft Eric een schokkende waarheid ontdekt: een boek is als een kind: het heeft twee levens. Een kind heeft zijn eerste leven tussen de conceptie en de geboorte. Men gaat daar wel eens aan voorbij omdat er weinig ervaringsgebonden connecties zijn met die tijd. Met het kind, bedoelt hij dan wel. Maar dan wordt het kind geboren en begint het tweede ‘leven’. En het groeit en massa’s ervaringen wisselen in snel tempo en vormen de jonge persoonlijkheid, geven het diepte en inhoud. Bij een boek is dat niet anders. De ‘conceptieperiode’ is minder sterk gedetermineerd en kan van enkele weken tot vele jaren duren, maar dan is het er eindelijk en hou je dat ‘eindproduct’ in de hand. Enkel om al spoedig te ondervinden dat in de geest van de auteur, dat helemaal geen eindpunt is. Want daar blijft het groeien, komen er voortdurend nieuwe elementen bij, die weliswaar niet in het boek staan, maar er zeker wel een zinvolle aanvulling bij hadden kunnen zijn. En zo blijft de schrijver met zijn boek bezig en ziet het in zijn hoofd verder ‘opgroeien’, net als een kind.

De GAEA Revolutie is bij uitstek geschikt om ook die evolutie te ondergaan. Zeker in het licht van de recente gebeurtenissen. De Japanse aardbeving, waarvan sommigen beweren dat ze door mensen is veroorzaakt, zal een enorme impact hebben op de wereldeconomie. De conflicten in de Arabische invloedsfeer zijn nu geëscaleerd tot een open oorlog. Eric huivert nog elke dag wanneer hij de ingehouden trots ervaar waarmee nieuwslezers op Radio 1 het woord ‘oorlog’ hanteren. Alsof het iets is waarop je trots moet zijn. Hij voelt ook de onderliggende redenering die maakt dat die mensen zich opgelaten en trots voelen en dat vervult mij met uiterste walging. De kwade machten in de wereld stevenen wel degelijk af op een algemene vernietiging van de mensheid. Wij, degenen die dat doorhebben en geschokt en verbijsterd staan, moeten de lethargie van ons afschudden en nu meteen in actie schieten om te verhinderen dat het kwade de overwinning binnenhaalt.

Daardoor wordt De GAEA Revolutie zonder dat dit uitdrukkelijk de bedoeling was, naar een hoger niveau getild. De uitdrukkelijke oproep naar gezond verstand, broederlijkheid, eensgezindheid, vredelievendheid, eenvoud en essentie en verbondenheid met GAEA, de moedergodin, is als een handboek van de profeet van het licht geworden. Wij mogen dit niet laten gebeuren, we moeten ingrijpen, nu, voor het te laat is.

Eric? Hij was slechts de hand die dit schreef. Het moest geschreven worden en het lot heeft hem aangeduid. Hij ondergaat het evenzeer als elke andere lezer. Hij erkent echter dat de kennis grotendeels uit het collectieve onderbewuste van de mensheid komt. Zeker de dieperliggende filosofie en gedachtegang. Het feitenmateriaal dient als overtuiging en ter ondersteuning. Om de lezer er van te doordringen dat de onderliggende bedoeling legitiem is. Dat die niet uitgesproken te lezen staat, is opzet. Het is iets dat moet dagen, dat als een methaangasbel van de bodem van de oceaan door de ongelooflijke druk van de afremmende watermassa naar boven moet borrelen, worstelend, moeizaam. Totdat het openspat aan de oppervlakte en een kortstondige kortsluiting in de hersenen veroorzaakt die aan de basis ligt van die beroemde ‘aha-erlebnis’ zoals ze door psycholoog Karl Bühler als begrip werd geïntroduceerd.

Vaak heeft Eric tijdens het schrijven van zijn boek het gevoel gehad alsof zijn handen gestuurd werden door een externe kracht en hij slechts een toeschouwer was die met toenemende nieuwsgierigheid las wat hij zelf had geschreven. Een boek krijgt daardoor een magische dimensie. Als schrijver kun je het zelf achteraf lezen en je verbazen over de inhoud. Het boek heeft hem veranderd. Zoals het iedereen die het leest zal veranderen. Het is dus wel degelijk iets magisch. Ergo: magie bestaat. Hij het altijd al geweten, maar nu heeft hij ook nog het bewijs geleverd.

Inkom: €8

Locatie lezingen: ‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent. Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst (gezien de vervelende wegenswerken aan de R40), kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella. Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

Ons zaaltje heeft maar plaats voor een 50-55 tal personen, gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren a.u.b! Om praktische redenen vragen wij ook de naam & voornaam van de persoon / personen die u zal / zullen vergezellen, te melden! Bij voorbaat dank!

Reservaties: ma-vr. van 15u-20u 0032(0)495 63 00 73 begin_of_the_skype_highlighting Vrij 0032(0)495 63 00 73 end_of_the_skype_highlighting* (Nicole) of via reservatieformulier.