Elfen & natuurgeesten

Gastspreker: Corry Geysen

wo 11 mei 2011   20:00


We staan voor een dilemma. Enerzijds lijkt er niets meer in tegenstrijd met het huidige gedachtegoed dan het blijkbaar naïef geloof in natuurgeesten en elfen, voorgoed verbannen naar het sprookjesrijk. Anderzijds treffen we het geloof in die wezens aan in bijna alle culturen door ruimte en tijd ver van mekaar gescheiden. Meer nog, hun beschrijvingen van het uiterlijk van deze vreemde wezens stemmen wonderlijk overeen. Moeten we hier verwijzen naar het jungiaans collectief onderbewuste of zijn die overeenstemmende verwijzingen de neerslag van ervaringen en/of contacten.

Corry kiest voor het laatste. Eerst zal hij eventjes grasduinen in beweringen van bekende occultisten (de term esoterici doet hun soms wat te veel eer aan) zoals Rudolf Steiner om te stoten op verwarrende, soms dogmatische beweringen die ons geen stap verder helpen. Veel interessanter zijn ervaringen die ontelbare mensen in de loop der tijden hebben gemeld en meestal door rationalisten weggelachen werden of ondergebracht in het onschuldige rijk van legendes, mythes en spookjes. Neem bijvoorbeeld de zeemeerminnen, die verhalen zijn uiteraard legendes zal men onmiddellijk stellen. Neen, een legende betekent letterlijk iets dat verteld wordt, een kroniek daarentegen is een geschreven document dat in de geschiedeniswetenschap serieus genomen wordt.

Welnu, vele gedetailleerde meldingen over zeemeerminnen komen we in die kronieken tegen. De spreker zal aantonen dat natuurgeesten aan de 4 elementen verbonden zijn en zal dan ook ontmoetingen tussen die entiteiten en mensen bestuderen. Dit tot in de huidige tijd, met ondermeer graancirkels als hedendaagse manifestaties. Bij de elfen treffen we zelfs een parallelle wereld aan die een afspiegeling lijkt de zijn van de menselijke wereld. Volgens de spreker past dit wonderwel in het nieuwe concept van de m-theorie (een verklaring voor het ontstaan van het universum, neen, beter: universa) die ondermeer door Hawkins, ook wel eens de huidige Einstein genoemd, naar voor wordt gebracht. In die nieuwe theorie heeft men het over letterlijk ontelbare parallelle universa, de elementaire deeltjes van deze werelden beantwoorden enkel niet aan de wetmatigheden van het ons gekend universum. Plotseling lijken raadselachtige ufo's en ufonauten die zich niet volgens de voor ons geldende natuurwetten gedragen niet meer zo in tegenspraak met het wetenschappelijk wereldbeeld, meer nog, het zou onlogisch zijn dat zij er niet waren, vooropgesteld uiteraard dat zij met onze wereld kunnen interfereren. En die interferentie is nu volgens Corry het hoofdkenmerk van alle uitingen van elfen en natuurwezens.

Voor Corry bleef nog een prangende vraag over. Handelen die wezens steeds autonoom of handelen ze soms in opdracht van andere entiteiten. Het antwoord hierop lijkt bevestigend te zijn voor twee omstreden fenomenen: zogenaamde ontvoeringen door buitenaardsen en Mariaverschijningen. En dit heeft wel zeer verstrekkende gevolgen. Stof genoeg dus ter discussie.

 

 

Inkom: €8

Locatie lezingen: ‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent. Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Ons zaaltje heeft maar plaats voor een 50-55 tal personen, gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren a.u.b! Om praktische redenen vragen wij ook de naam & voornaam van de persoon / personen die u zal / zullen vergezellen, te melden! Bij voorbaat dank!

Reservaties: ma-vr. van 15u-20u 0032(0)495 63 00 73 begin_of_the_skype_highlighting Vrij 0032(0)495 63 00 73 end_of_the_skype_highlighting* (Nicole) of via reservatieformulier