Lezing mei 2012 - Eros en popmuziek ... van 1951 tot begin jaren '70

Gastspreker: Corry Geijsen

wo. 9 mei 2012    20u00

Na de bestudering van zowel teksten als muziek van ruwweg 20 jaren rock- en popmuziek kwam Corry tot een verrassende conclusie. In die subcultuur steekt een duidelijke esoterische evolutie, een reis doorheen de chakra’s, vertrekkende van het sekschakra, via het manipura- naar het hartchakra zodat de aanvankelijke primaire seks zich transcendeert tot de kosmische eenheidsgedachte. Dit werd niet doelbewust gekozen maar kwam spontaan tot uiting in tekst en muziek zodat we volgens Corry’s overtuiging mogen spreken van een beïnvloeding uit de andere wereld. Corry begint zijn verhaal op 21 maart 1952. Dan organiseert de overmoedige radioman Alan Freed in Cleveland zijn eerste rock and roll show. De FBI vond dit maar subversief en greep in, trouwens de term rock and roll alludeerde op de bewegingen tijdens de coïtus. De als een rage om zich heen grijpende rebelse en sensuele muziek moest uit de handen van de negers worden gehouden en ontdaan van seksuele connotaties. Hiervoor schakelde men Elvis Presley in.Corry zal uitgebreid ingaan op de magische aspecten van deze merkwaardige figuur. Teksten kregen een ander karakter, de eerste esoterisch getinte teksten kwamen te voorschijn. Men voelde zich meer en meer als een verloren zwerver, en vreemdeling in een vreemde wereld. Men vindt teksten terug die zouden gepast hebben in gnosisgeschriften uit de tweede eeuw. Dan deed het manipuachakra zijn intrede .Gesofistikeerde muzikale trucjes brengen de luisteraar bijna in trance (Phil Spector met zijn befaamde wall of sound) en doen denken aan een onvervalst magisch ritueel om de geliefde tot zijn bezit te maken. Maar de echte esoterische doorbraak kwam met de Beatles, vooral nadat ze Maharishi Mahesh Yogi hadden opgezocht. Voor het eerst werd de kosmische eenheidsgedachte van de mensheid bezongen en muzikaal vertolkt (ondermeer door de citarspeler Ravi Shankar). Van dan af werden popmuziek en esoterie dikwijls synoniemen, banale liefdesliedjes bleken bijvoorbeeld over kosmische zusterzielen te gaan. Corry eindigt dan zijn verhaal met een grondige analyse van het onvolprezen Stairway to heaven van Led Zeppelin, dit muzikaal meesterwerkje (ooit als beste popsong aller tijden uitgeroepen) vertolkt de sjamanistische inwijding van een vrouw de innerlijke reis van bedrieglijk samsara naar verhelderend nirwana. Deze maal vraagt Corry niet enkel naar hem te luisteren maar ook, en vooral zelfs naar de muziek. Laat je betoveren door de magie van de popmuziek en maak daardoor een innerlijke reis doorheen je chakra’s.

 

Inkom: €8

 

Locatie lezingen: ‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent. Recht tegenover het Bijlokemuseum (info over de wegenwerken hier.).
Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters. 
Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.
Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst (gezien de vervelende wegenswerken aan de R40), kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella. Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:
ma-vr. van 15u-20u  +32 495 63 00 73 begin_of_the_skype_highlighting Vrij +32 495 63 00 73 end_of_the_skype_highlighting* of e-mail via·reservatieformulier.

Beperkte plaatsen! Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren. De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving! Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden! Bij voorbaat dank! Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.

 
 
 
 
Stairway to Heaven
(vert.: klik hier)
 
There's a lady who's sure all that glitters is gold
And she's buying a Stairway to Heaven
When she gets there she knows, if the stores are all closed
With a word she can get what she came for
Ooh, ooh, and she's buying a Stairway to Heaven

There's a sign on the wall but she wants to be sure
'Cause you know sometimes words have two meanings
In a tree by the brook, there's a songbird who sings
Sometimes all of our thoughts are misgiven
Ooh, it makes me wonder
Ooh, it makes me wonder

There's a feeling I get when I look to the west
And my spirit is crying for leaving
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees
And the voices of those who stand looking
Ooh, it makes me wonder
Ooh, it really makes me wonder

And it's whispered that soon if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason
And a new day will dawn for those who stand long
And the forests will echo with laughter

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now
It's just a spring clean for the May queen
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
There's still time to change the road you're on
And it makes me wonder

Your head is humming and it won't go, in case you don't know
The piper's calling you to join him
Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know
Your Stairway lies on the whispering wind

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold
And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll

And she's buying a Stairway to Heaven