Lezing sept. - Wanneer ... begon de beschaving

Woensdag 19 september 2012 om 20u00

Gastspreker: Eric Cornand

Het is algemeen bekend dat de Katholieke kerk zich voor haar menselijke geschiedenis op de Bijbel verlaat. IJverige katholieke monniken met enig wiskundig talent hebben berekend dat het universum zo’n zesduizend jaar geleden is geschapen door God. Dat de kerk en de creationisten met hun overtuiging in schril contrast staan tot het positief wetenschappelijk wereldbeeld van de doorgaans atheïstische en monistische wetenschappers is ook al geen geheim. Volgens de laatsten is ons universum ruim 14 miljard jaar oud.

Een moeilijk te overbruggen meningsverschil dus. Vooral aangezien de wetenschappers de ergerlijke gewoonte hebben om hun kennisniveau als absoluut onbetwistbaar te beschouwen.

 

Maar op één punt hebben beide antagonisten het duidelijk mis: de oudste beschaving op Aarde, namelijk de Soemerische, is niet de oudste beschaving op Aarde. Niet langer, in ieder geval.

De wetenschappers weten er geen weg mee en dus wordt het onderwerp uit de media gehouden (wat nogmaals aantoont in welke mate de media gecontroleerd worden door de creatoren van het mainstream gedachtegoed). Gelukkig is er (vooralsnog) het internet, al is ook daar de informatie eerder schaars. Maar dat er in zuidoost Turkije een archeologische ontdekking van fenomenale waarde is gedaan begint stilaan door te dringen tot de geesten van de archeologen die toch nog enige objectiviteit en openheid betrachten.Göbleki Tepe

Ze wringen zich echter in allerlei bochten om de vondst in te passen in een bestaand stramien. Het zou een tempel zijn, een religieus bouwwerk. Het volk dat het bouwde behoorde niettemin tot het steentijdperk en leefde van jacht en visvangst. Het is een anomalie, maar het is te begrijpen.

Het is erg vreemd, maar toch is er niets aan de hand …

Feit echter is dat deze bouwwerken dateren van voor de zondvloed en tenminste achtduizend jaar ouder zijn dan het oudste bouwwerk van een gekende beschaving op Aarde.

 

Eric Cornand brengt een stand van zaken van de opgravingen, met een groot aantal prachtige dia’s en vooral een originele theorie over de ware betekenis en doel van deze wonderlijke en geheimzinnige bouwwerken.

Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen: ‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent. Recht tegenover het Bijlokemuseum. 
Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters. 
Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.
Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst (gezien de vervelende wegenswerken aan de R40), kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella. Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:
ma-vr. van 15u-20u  +32 495 63 00 73of e-mail via·reservatieformulier (NIcole)

Beperkte plaatsen! Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren. De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving! Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden! Bij voorbaat dank! Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.