Datum: 22 januari 2014

Gastspreker: Bart Misseeuw

Aanvang voordracht: 20.00 uur

                                                                            Regressietherapie bestaat ongeveer 30 jaar in zijn huidige vorm. Deze therapievorm doet beroep op eeuwenoude technieken van trance en zelfhypnose.

Deze technieken zijn binnen het hedendaags medisch en therapeutisch gebeuren in onmin geraakt. Zonde.

                                                                                                        Door iemand "in zijn proces" in zichzelf te duwen, liefdevol en gecontroleerd, komt er heel veel informatie naar boven. Er wordt heel intensief naar het lichaam en naar de onderbewuste beelden gekeken en geluisterd.

                                                                                                                 De zaken die aan de oppervlakte komen zijn zeer vertrouwd voor de betrokkene, terzelfdertijd vormen ze een heuse openbaring en bevrijding.

Acht jaar na opstart van zijn regressietherapie - opleiding en na 6 jaar intensieve praktijk - ervaring (www.regressie-werk.be) geeft Bart Misseeuw een uiteenzetting over regressie- en reïncarnatietherapie.

Hij staat stil bij:

- De kracht en de impact van werken onder "veranderd     bewustzijn" (trance).

- De moeilijkheden, de gevaren, de eisen van deze           therapievorm.

- De overwinning op de "persoonlijke schaduw". (Jung)

- Regressie naar momenten in dit leven ("innerlijk kind-     werk") en vorige levens (reïncarnatietherapie).

- De geconstateerde wetten in de bewuste / onbewuste /       energetische interacties tussen mensen.

- Het pad van persoonlijke transformatie en innerlijke groei     in het algemeen, dit vanuit zijn persoonlijke ervaring en       vanuit de vele praktijk-verhalen.

Het wordt een “persoonlijke” avond.

Er wordt niet ingezoomd op grote maatschappelijke tendensen of ingewikkelde psycholo- gische modellen. Nee, de kleine verhalen komen aan bod. De meest intieme, diepe over- tuigingen en wetmatigheden uit ons menselijk actie– en reactievermogen worden blootge- legd.

Zeer herkenbaar en toch verrassend omwille van de stilzwijgende impact die dergelijke krachten hebben, in elk van ons! Het wordt indirect een avond van “zelfonderzoek”, omdat in de vele cases en voorbeelden die worden aangehaald, elk van jullie ongewild en onver- mijdelijk geraakt wordt, in zijn of haar “ziel”.

Het wordt, als alles verloopt zoals gepland, een avondje van individuele herkenning én heling. Er is geen betere weg richting integratie van de grote levensvragen dan de innerlijke weg, de weg naar binnen, daar waar alle antwoorden liggen.

Ken je die weg?

 

Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent. Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella. Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via·reservatieformulier (Nicole)

Beperkte plaatsen! Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren. De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving! Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden! Bij voorbaat dank! Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.