Datum: 14 mei 2014

Gastspreker: Corry Geijsen

Aanvang voordracht: 20.00 uur

Abraham verwekte een zoon bij zijn zwarte slavin Hagar (Ismaël) en later bij zijn oude vrouw (dankzij een ingreep van Jahweh) Sarah (Isaak, zijn zoon was Jakob, ook Israël genoemd).

Van Ismaël stammen de Arabieren af, van Jacob de Joden. Door die strenge genetische benadrukking van twee volkeren, begon de miserie en een dramatische splitsing vanuit de gezamelijke voorvader.

Toch bleef er nog iets gemeenschappelijks: Jakob had 12 zonen en Ismaël eveneens. Later krijg je dan de boom van jesse of Isaï, de vader van koning David, waarvan dan Christus een afstammeling was. 

De kern van de godsdienstoorlogen, waardoor fundamentalistische

volgelingen van de openbaringsgodsdiensten mekaar bloedig bestrijden, werd gelegd.

Jaja, de islam verschijnt pas in de 7de eeuw, maar sluit naadloos aan bij de 2 overige religies, ze verwijst er op een ambivalente wijze voortdurend naar en speelt zo mee in de onderlinge gewelddadige bestrijding. 

Bij een openbaring behoort een heilig boek dat onfeilbaar wordt geacht en waarvan ieder woord heilig is: het Oude en Nieuwe testament en de Koran.

Alom bekend.

Corry zal op een open en eerbiedige manier doch met een gezond kriticisme trachten na te gaan, wanneer en vooral waarom die boeken ontstaan zijn.

En vooral, wat er niet in verteld werd, om het woord gecensureerd niet te gebruiken.

Indien alles verteld werd zouden ze minder of misschien zelfs geen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten.

Maar dit idee wordt theologisch als verwerpelijk syncretisme omschreven.

Van de 12 stammen van Israël verdwenen er 10. De tweede tempel van Jeruzalem (Herodes) werd zoals de eerste (Salomon) verwoest.

Als de ware Messias verschijnt zal de derde tempel herbouwd worden, de ark des verbonds erin geplaatst en de 12 stammen herenigd worden.

De typische eindtijdopvatting van de joden.

Reeds tijdens zijn leven en prediking beloofde Christus dat hij zou terugkeren en Johannes van Patmos voorspelde alles uitvoerig in zijn apocalyps.

De christelijke grondslag van de eindtijd.

Mohammed duidde (althans volgens de sjiieten) zijn schoonzoon Ali als opvolger aan.

Zijn twaalfde opvolger (Iman) verdween in de negende eeuw van de wereld en zal als Madi terugkeren: de kern van de eindtijd der moslims (zelfs gedeeltelijk door de soennieten aanvaard). 

Corry zal hier geen droge academische benadering van maken, maar vooral een paar minder bekende esoterische standpunten belichten. Onder meer: waar bevindt zich de ark des verbonds, vroegere en huidige pogingen om de derde tempel te herbouwen en de verzwegen rol van Colombus hierbij, een voorlopige verrijzenis van de doden uit de katholieke belijdenis verbannen, wat voor figuur is de ante- (niet anti) christ, hoe zien moslims ufo's in verband met de eindtijd, en nog veel meer.

Corry zal ook twee merkwaardige figuren bespreken waardoor veel joden en moslims aannamen dat de eindtijd aangebroken was: Bar Kochba die zich tegen de Romeinse overheersing massaal verzetten en de oude man in de bergen, een fascinerende figuur ten tijde van de tempeliers.

De toenmalige sekte van de Assasijnen bestaat trouwens nu nog onder een andere naam en vorm.

 

De drie traditionele religies kennen een lineair tijdsverloop van de heilsgeschiedenis, van het begin naar de eindtijd waarin alles vervuld wordt.

Esoterische en dus alternatieve subreligies (gnosis, kabbala ...) stellen een cyclisch verloop van de heilsgeschiedenis voor: niet een definitieve ingreep van een bovennatuurlijk wezen maar een geleidelijk, louter innerlijk proces van realisatie van het goddelijke in de mens.

Hierbij verandert het vergankelijke worden in het transcendente, ontologisch volmaakte zijn.

Zijn die twee visies, exoterisch en esoterisch met mekaar te verzoenen?

Stof genoeg voor een opbouwende discussie.

Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

 

Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

 

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen! Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.