Datum: 11 februari 2015

Gastspreker: Fons Wils

Aanvang voordracht: 20u00

Astrologie beoefenen is een kijkje nemen achter de schermen van ons dagelijks bestaan. Astrologie is niet bezig met feiten, maar wel met de onzichtbare/ongrijpbare patronen en tendensen achter de gebeurtenissen waarmee we tijdens ons bestaan geconfronteerd worden. We gaan leren kijken naar mechanismen die zich niet aan banden laten leggen door fysische wetten. Met de hulp van astrologische tekeningen kunnen we de kenmerken en de ontwikkeling van onze persoonlijkheid verklaarbaar maken.

De astrologie helpt met haar tekeningen vaak om vage dingen uit dat verleden op te klaren. De patronen en de tendensen die de astrologie over de toekomst onthult, maken het mogelijk om op een strategische wijze om te gaan met de dingen die op je afkomen. Astrologie kan, mits ze op de juiste wijze gebruikt wordt, een gouden gids zijn voor je leven. Astrologie kan uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Zij brengt je aanleg in beeld. Astrologie bepaalt de verhoudingen tussen je driften en ze laat je verstaan wie je bent.

 

Astrologie is gefundeerd in de holistische gewaarwording, in een hoger bewustzijn. Zoiets is volgens onze huidige wetenschappelijke analytische benadering gewoon onzin.

Fons Wils zal duidelijk maken dat dit niet zo is.

 

Fons Wils (° 1952)

Kernfysicus Fons Wils benadert de wereld met een zeer grote wetenschappelijke interesse. Hij wil de oorsprong en de drijvende krachten achter de wereld en het leven doorgronden. Daarom studeerde hij natuurkunde maar vond daar niet de diepgang die hij zocht. Daarop ging hij die andere wereld verkennen, de wereld van de parapsychologie, de astrologie en die van de oosterse filosofieën. Maar ook die wereld bood hem niet de diepgang die hij zocht. Fons Wils zocht de ziel, dat wat de dingen doet doen wat ze doen. Daarom keerde hij terug naar zijn Alma Mater om geneeskunde te studeren.

Na die studie kwamen er de contacten met gerenommeerde professoren die dezelfde betrachtingen hadden als hij. Die samenwerking leverde een nieuw bestaansconcept op waaraan hij nog steeds verder werkt. De astrologie is een van de nuttige kunsten die hij aan zijn zoektocht overhield. Gedurende zijn jarenlange ervaring met persoonsgerichte astrologie, relaties en het oplossen van problemen, verfijnde hij de interpretatietechniek. Fons Wils schreef hierover een boek dat een weergave is van zijn bevindingen.

Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof).

Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.