Datum: 13/05/2015

Gastspreker: Corry Geijsen

Aanvang voordracht: 20u00

Dit was de titel van een artikel dat Corry voor universeel schreef. Die vijf teksten die blijkbaar ingaan tegen de overige thematiek van de bijbel werden enkel summier behandeld. In de voordracht zal Corry hierop dieper ingaan, ze actualiseren en tevens aansluiting zoeken bij zijn vorige voordracht over de eindtijd.

Worden achtereenvolgens behandeld:

- In Genesis vraagt m.i. Jahweh om kinderoffers. Op dit deel van het artikel kwam een hevige reactie van een bijbelvorser. Er volgde een weliswaar beleefd gebleven uitwisseling van meningen.Ik bleef bij mijn standpunt.

Hier grijp ik de gelegenheid aan om dieper in te gaan op het innig verband tussen de katholieke leer en de steeds weerkerende nadruk op lijden en offers. Ook de veel besproken pedofilieschandalen komen aan bod. Corry komt hier met een gewaagde en vergaande hypothese.

 

- Assaf was een van de Levieten die de ark bewaakten. In één van zijn psalmen heeft hij het over een vergadering van Jahweh met andere goden. Zeer controversieel, want polytheïsme en jodendom lijken onverzoenbaar. En toch… Was Jahweh maar één van de demiurgen? Corry zal ook uitweiden over de goddelijke vrouw van Jahweh, een verzwegen item bij de joden.

- In de bekende passage over de Samaritaanse vrouw beweert Jezus dat de man met wie ze gehuwd is niet de ware man is om samen het rijk der hemelen te betreden (Johannesevangelie). Johannes zelf begrijpt hier geen jota van en geeft dan ook commentaar volledig naast de kwestie. Jezus verwijst hier m.i. naar het esoterische concept van de zusterzielen. We gaan op esoterisch onderzoek, beginnen met close reading bij Plato (symposion), bestuderen de opvattingen van de kabbala hieromtrent om te belanden bij de huidige new age.

- Een zeer geheimzinnige passage bij Mattheus handelt over de opstanding uit de doden van enkele rechtvaardige joden na de dood van Christus. Die passage wordt meestal doodverzwegen. Corry zal hier het verband leggen met de Mariaboodschap in het Franse La Salette (1846) over ondermeer een valse door demonen geleide opstanding uit de doden. Dit item werd later gecensureerd. Ook wordt hier vermeld dat de demonen van de lucht in de eindtijd zullen samenwerken met de regeringen. Wegens tijdgebrek kon Corry dit niet behandelen tijdens zijn vorige voordracht. Aliens in het Amerikaanse leger, Amerikanen die vertoeven op andere planeten. Hilarische onzin of verzwegen waarheid over ufo’s in de eindtijd.

- Tenslotte hebben we het over Paulus die beweert informatie tijdens een uittreding in de derde hemel te hebben ontvangen. En hier gaan we nu eens Paulus op een totaal andere manier benaderen: niet als een verrader maar als iemand die inwijdingen via uittredingen ontving. Die vorm van religieuze informatie staat heel dicht bij de gnosis. Wat is het verschil met het katholicisme? Stof genoeg voor geanimeerde discussie.

Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof).

Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.