Datum: 09 december 2015

Gastspreker: Leonard Van Hoeywegen

Aanvang voordracht: 20.00 uur

Seks is iets wat iedereen, al dan niet binnen een vaste relatie beleeft doch waar slechts weinig over ge-sproken wordt. In de media en de film worden seks en seksualiteit tot een consumptiemiddel gedegra-deerd maar toch blijft er op dit zeer belangrijk gegeven in onze dagelijkse levenssfeer een taboe rusten. 

Niemand stelt zich de vraag of wat we tijdens de ‘seksuele voorlichting’ leerden ook werkelijk datgene is waar seks en seksualiteit om draait. Geen enkele school leert ons dat seks en de seksbeleving op zich niet alleen een fysiek proces is maar eveneens een enorm energetisch proces is. 
De oude wijsheidsscholen of esoterische scholen onderrichtten dit wel doch die belangrijke kennis is haast volledig verloren gegaan. Specifiek in deze tijd van de grote omwenteling naar de nieuwe wereld  
geregeerd door nieuwe liefdesenergieën is de kennis van deze bewust verborgen gehouden wijsheid van kapitaal belang.                                                                                                                                               De tijd dat die oude kennis terug mag meegedeeld worden is eindelijk aangebroken. 

In deze voordracht zal tot in detail ingegaan worden wat seksualiteit ook op energetisch vlak betekent voor beide partners en veel verder.  Naarmate de kennis rond de energetische patronen duidelijk wordt zal ook duidelijk worden wanneer seksualiteit een liefdevol gegeven is of wanneer het een levensgevaarlijke valkuil wordt. 

Ook taboe onderwerpen worden niet uit de weg gegaan. De laatste tijd horen we steeds vaker verhalen over pedofilie binnen de kerk, bij mediafiguren en zelfs bij de top van regeringsleiders. 
Gaat het bij pedofilie binnen die ‘elite’ om seks met kinderen of wat is de ware reden achter deze praktijken? 
Waar gaat het Bijbelverhaal over de ‘verboden vrucht’ werkelijk over? 
Bestaat er ook seks na de dood? 
Is er een interactie tussen seksualiteit en kosmische energieën die dan weer een invloed uitoefenen op de dagelijkse wereldgebeurtenissen? 

Ook op deze vragen zal eveneens een zeer duidelijk, doch voor velen totaal onverwacht antwoord gegeven worden.

Wil u ook seksualiteit beleven als een liefdevolle uitwisseling tussen twee mensen en niet langer in een valkuil stappen doordat ons belangrijke kennis onthouden werd? 
Indien het antwoord hierop ‘ja’ is dan is deze voordracht niet te missen want ze zal je kijk op seks en seksualiteit volledig veranderen.

Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:


‘Kaffee A Capella" (1ste verdiep)  

Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof).

Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:


ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer