Datum: 20 april 2016

Gastspreker: Prof. Dr. Johan Temmerman

Aanvang lezing: 20.00 uur

De canon van de Bijbel werd in de eerste eeuw-en vastgelegd. Daarbij maakte men keuzes over welke teksten “heilig” waren en dus de norm van het christelijk geloof uitdrukten. Andere teks-ten sloot men uit. Deze “verborgen evangeliën” zijn het onderwerp van de avond.

Door deze teksten voor het licht te houden, krij-gen we een beeld op de veelkleurigheid van het vroegere christendom. De discussies die men toen voerde, stellen de idee van een harmonieu-ze eerste fase van de kerk op losse schroeven.                                                                              

We zullen merken dat zowel de positie van de vrouw, de verhouding met het Jodendom en de Griekse filosofie, alsook de visie op de figuur en de woorden van Jezus belangrijke thema’s van gesprek waren en in die periode een definitieve dogmatische uitwerking kregen.

Het onderzoek naar de verborgen evangeliën laat ons tevens zien hoe het institutionele christendom een weg insloeg waarlangs ze haar geloofwaardigheid verloor.

Prof. Dr. Johan Temmerman is voorzitter van de Protestantse Faculteit voor Theologie te Brussel, en promoveerde op een proefstuk over Profetie en Moderniteit.

Hij is tevens auteur van een studie over “De onderstroom van Religie en Atheïsme”, waarin hij de cultuurvormende tendensen van mystiek, gnostiek, hermetisme en vrijmetselarij onderzoekt. 

Inkom: 8 €

 Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verdiep)   

Godshuizenlaan 33,                                             Gent.

 

Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station      Gent Sint-Pieters.

Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de            Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof).       

Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van       "Kaffee A Capella".

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

 

 

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u via +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

 

 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,            te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.