Datum: 11 mei 2016

Gastspreker: Corry Geijsen

Aanvang lezing: 20.00 uur

Demonen zijn actueler dan ooit, maar dan als hoofdfiguren in videogames, thrillers en horrorfilms, gedegradeerd dus tot de amusements-industrie. Eenmaal speelden ze een belang-rijke rol in de theologie als angstwekkende en gevaarlijke helpers van de machten van het kwade. Satan en zijn demonen maken hun opwachting in de bijbel, maar meer duiding hierin krijgen we er niet over. Daarvoor moeten we ons wenden tot geschriften die uit de bijbel geweerd werden, het boek van Henoch of het boek Jubileeën bijvoorbeeld (de zogenaamde pseudepigrafen). Om een zeer lang verhaal met diverse strekkingen en  wendingen heel kort te maken: onder leiding van de engel Lucifer (de lichtbrenger) kwamen medeëngelen tegen God in opstand en werden voorlopig naar de aarde verbannen waar ze paarden met aardse vrouwen waaruit de Nephilim of de reuzen van ons voorgeslacht voortkwamen. Die werden op hun beurt door de zondvloed weggemaaid en de gevallen engelen werden geesten, in de hel geworpen. Maar een gedeelte van hen mocht op aarde (voornamelijk in de lucht) ronddwalen om zoveel mogelijk mensen te verleiden en dit tot de eindtijd. We kennen hen als demonen. Enkele bekende entiteiten: Asmodeus, Belial ,Astaroth, Lilith ......

Corry zal ze niet in de eerste plaats theologisch benaderen maar ze in een cultuurhistorische en esoterische context pogen te plaatsen met raakpunten naar universele mythes, historische en zelfs actuele gebeurtenissen. Ook het cultuurhistorisch proces van demonizering speelt hier een doorslaggevende rol. De Kanaïtische god Baal, heer van de hemel als metafysisch symbool van het overstijgen van het materiële wordt de demonische heer der vliegende tuigen genoemd. De prachtige planeet Venus die als morgenster de opkomende zon tart wordt dan Lucifer of de aanstoker van de opstandige engelen. De Griekse wijngod Dionysus en de eveneens Helleense Grote God Pan worden ontdaan van hun kosmische erotische energieën en geperverteerd tot de wellustige en sadistische Satan. Interessant om volgen is ook de door de tempeliers vereerde Baphomet die pas door de occultist Eliphas Levi zijn definitieve demonische vorm krijgt. Trouwens ,Corry kwam tot de conclusie dat auteurs dikwijls dichter de metafysische achtergronden van demonen benaderden dan de oververhitte fantasie van occultisten. Zo laat Goethe in zijn tweedelige Faust Mephistopheles aan het woord die op visionaire wijze onze hedendaagse benarde financiële toestand omschrijft. In zijn meesterwerk “lord of the flies” beschrijft William Golding haarfijn demonische aspecten van een voorbeeldige Britse student die gestrand op een verlaten eiland in een ware duivel verandert. Geen enkel occult of theologisch werk kon het beter beschrijven. En dan de onvolprezen Howard Philip Lovecraft die in zijn ijzingwekkende verhalen de demon Cthulhu introduceert en het zogenaamde fictieve duivelsboek necronomicum. Dit laatste brengt Corry uitvoerig in verband met het ufofenomeen en .. een bezitter van het duivelsboek. Dit en veel meer in een voordracht die ongetwijfeld tot hevige discussies zal leiden 

Inkom: 8 €


 Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verdiep)   

Godshuizenlaan 33,                                             Gent.

 

Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station      Gent Sint-Pieters.

Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de            Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof).     

Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van       "Kaffee A Capella".

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent. 

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via het

reservatie-formulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, 

te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.