Datum: 14 december 2016

gastspreker: corry geijsen

aanvang lezing: 20.00 uur

3 verhaallijnen brengen Corry in zijn voordracht naar wat hij inderdaad als het grootste geheim van de tweede wereldoorlog en zelfs de periode erna beschouwt: het lang geheim gehouden en nog steeds ontkend bestaan van nazi ufo’s en de samenwerking van nazi’s en buitenaardsen.

1.      1. Onmiddellijk na de eerste wereldoorlog ontstaat het “Thule Gemeinschaft”, de occulte basis voor het latere nazisme. In hun geschriften dromen ze van een nieuwe oorlog waarna het superieur geachte Arische ras over de wereld zal heersen. Hun belangstelling gaat voornamelijk uit naar vermeende oeroude beschavingen waar het Arische ras heerste en over geavanceerde technieken beschikte.   Speciale interesse tonen ze ook voor Buwler-Lytton ’s (lid van de “golden down”) roman “the coming race” over een vergevorderde beschaving in binnen –aarde. De bewoners hiervan gebruikten vliegende tuigen aangedreven door een occulte krachtbron: “Vrill”. Twee geheime genootschappen (“Vrill-Gesellschaft” en de “Schwarze Sonne”)  bestuderen niet enkel de Vrillkracht, maar trachten ze ook aan te wenden.

2.     Twee spiritistische mediums (Maria Orsic en Sigrun) beweren berichten door te krijgen van  buitenaardsen, bewoners van een planeet van de ster Aldebaran (sterren-beeld stier). In tegenstelling tot dergelijke gechan-nelde informatie zijn de berichten niet dromerig vaag, maar bevatten concrete technische infor-matie voor de con-structie van ronde vliegende tuigen. En dan gebeurt het ongelooflijke, uniek in de geschiedenis. de firma Messerschmidt neemt die informatie ernstig en reeds in 1922 (dus voor het nazitijdperk) construeert men met succes een eerste dergelijk vliegend tuig te Augsburg: de JFM.

3.   3Later droomt Hitler ervan tegen alle verdragen in een Duitse kolonie te stichten, in 1938 stuurt hij dan ook Ritscher met een vliegdekschip naar Antarctica , boven Queen Mary Land laat die honderden kleine vlaggetjes met een hakenkruis droppen en zo ontstaat de nieuwe Duitse kolonie: Neuschwabenland in de Zuidpool. Bij het uitbreken van de wereldoorlog wordt Ritscher teruggeroepen. Algemeen werd aangenomen dat alles bij een vergezochte Hitlerwens bleef, maar meer en meer (alhoewel niet steeds toegegeven) wordt bevestigd dat er tijdens de oorlog inderdaad een geheime nazibasis in de Zuidpool bestond.

En dan breekt de wereldoorlog uit. Corry zal trachten duidelijk te maken hoe de evolutie van de nazi ufo’s verliep , over welke tuigen het ging (vooral de latere Hanebu’s zijn van groot, zelfs interstellair belang) en waar ze gefabriceerd werden (o.a. nabij Praag). Totaal onverwacht doorbrak men zelfs ons ruimte—tijd continuüm en bleken (niet bedoelde en ongecontroleerde) tijdreizen mogelijk . Als Duitsland de oorlog dreigde te verliezen ging men in het diepste geheim in op een gechannelde uitnodiging van de aliens: alles werd door onderzeeërs overgebracht naar Neuschwabenland en het science—fiction scenario nam een aanvang: de daadwerkelijke samenwerking tussen nazi’s en aliens. Kort na de beëindiging van de oorlog legde Dönitz, de officiële opvolger van Hitler, een opmerkelijke verklaring af: de machtige Duitse zeemacht is niet verslagen maar heeft zich teruggetrokken op een locatie die men nooit zal vinden. En dan gebeurt het meest opmerkelijke van de gehele, op zichzelf al ongelooflijke geschiedenis: operatie High Jump (1946 – 47) geleid door de legendarische admiraal Byrd. Wat oorspronkelijk als een louter militaire oefening op Antarctica werd voorgesteld bleek later een grote defensieve oorlog te zijn, tegen ...nazi’s en buitenaardsen. Een oorlog die men verloor en zoals dikwijls uitmondde in een geheimgehouden samenwerking. Ook het geheime (jaja, die gehele geschiedenis hangt samen van geheimen) dagboek van Richard Byrd kwam boven water. Nu waren het de Amerikanen die samenwerkten met de aliens tot er te Roswell iets misliep, en zo belanden we in de moderne ufo geschiedenis, waar het nazi element nooit ver weg is, soms wel goed weggeborgen (bijvoorbeeld in data van belangrijke nasafeiten). Corry zal dus een uiterst controversieel en ongelooflijk onderwerp behandelen, hij zal dan ook niet nalaten de diverse bronnen hiervan kritisch te benaderen, hetgeen tot nu toe zelden of nooit gebeurd is. 

 Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verdiep) 

 Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

 

Opgelet: de parkeertarieven en parkeerzones in Gent zijn gewijzigd!!                                     Wanneer U uw wagen parkeert, kijk dan goed of er een parkeermeter staat en                                  of U ook na 19.00 uur moet betalen!!!

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van de stad Gent en van het Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatie-formulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer