Datum: 14 juni 2017

Gastspreker: Corry Geijsen

Aanvang lezing: 20.00 uur

Definitie uit van Dales woordenboek: promiscuïteit is een toestand van een maatschappij waarbij tussen alle mannen en vrouwen een volledig vrij seksueel verkeer bestaat. Meestal wordt dit als een verfoeilijk zedelijk verval afgedaan, als een totaal verlies van morele waarden. Corry zal trachten aan te tonen dat hier echter meestal religieuze-metafysische beweegredenen achter schuilen, ofwel sterke antireligieuze ressentimenten, meestal gekoppeld aan de wens tot verregaande maatschappelijke, zelfs revolutionaire omwentelingen. In de loop van de menselijke geschiedenis doken dikwijls vormen van promiscuïteit op, maar werden dikwijls onder de mantel van de historiek weggestopt. Corry zal zijn aandacht richten op die merkwaardige periodes en trachten de religieuze motieven te peilen en ze maatschappelijk te kaderen. Er wordt ook gezocht naar verbanden met actualiteit en kunstuitingen. Een heel summier overzicht van enkele vormen van promiscuïteit die Corry grondig zal behandelen.

Het startte in de matriarchale maatschappijvormen met de tempelprostitutie. Hierbij ging het voornamelijk om buitenlichamelijke ervaringen ,de sacrale erotiek. In de Griekse beschaving, typisch mannelijk reeds, zinderde dit nog na. Zelfs als het over erotiek ging (Plato bijvoorbeeld) discussieerde men vooral over de onsterfelijkheid van de ziel en de spirituele ideeënwereld. Het eerste verzet ontstond bij de cynici (Diogenes is het bekendste voorbeeld, maar de waarheid werd verbloemd) die naakt in het openbaar hun gevoeg deden, masturbeerden en de liefde bedreven.

Anderen gingen op zoek naar de wijngod Dionysos, vooral vrouwen trachtten in bossen zijn , extatische seksuele energievormen tot zich te nemen. Dit waren nog kleine groepjes, maar ook Alexander de Grote was een vurige aanhanger van de extatische wijngod, zijn wereldveroveringen waren in wezen een zoektocht naar die godheid.

De Romeinen namen het over, op een veel grotere schaal. Het begon eerder onschuldig met de saturnaliën ter ere uiteraard van de god Saturnus (door de christenen gedemoniseerd), ceremoniën tijdens de winterzonnewende die dikwijls in orgieën uitmondden .De rollen van slaaf en meester werden omgekeerd. Het werd nog getolereerd.

Totaal anders verliep het met de beruchte bacchanaliën ter ere van Bacchus, de Romeinse versie van de wijngod. Door de verregaande seksuele uitspattingen en gewelddaden stond zelfs de doodstraf op het bijwonen hiervan.

Maar het meest tegen de Romeinse borst stootte het feit dat hier religie voor het eerst individueel geluk (en genot) nastreefde en niet het algemeen staatsbelang. Met het christendom verdween de promiscuïteit niet. De gnostici (geheime kennis nastrevend) kregen bijna de overhand op de katholieken. Door hun mystieke ervaringen raakten vele gnostici overtuigd dat ze als evenbeeld van God boven goed en kwaad verheven waren en sommigen( o.a. broeders en zusters van de vrije geest) toonden dit in het openbaar door juist het zogenaamde kwade te bedrijven: seksuele uitspattingen (o.a. op de Vrijdagmarkt te Gent). Maar het bleef toch beperkt, toen kreeg West-Europa de plaag (althans in de ogen van de kerk) van de wederdopers of  anabaptisten over zich heen. Voor het eerst werd promiscuïteit gekoppeld aan de overtuiging dat de eindtijd aangebroken was, het hemelse Jeruzalem was nedergedaald en morele

normen telden niet meer mee. Het klinkt misschien oneerbiedig maar Corry zal aantonen dat sporen van die opvatting op het Lam Gods te vinden zijn. Nu zitten we ten tijde van keizer Karel en alles eindigde in het verschrikkelijke bloedbad van Münster, het zogenaamde nieuwe Jeruzalem. De combinatie van promiscue gedrag en de overtuiging dat de eindtijd was aangebroken vinden we ook in de islam (de oude man in de bergen ten tijde van de tempeliers) en het jodendom. Het laatste zeer markante voorbeeld van algemene promiscuïteit is de commune van Parijs (1871) waarvan de katholieken achteraf beweerden dat Parijs demonisch omgetoverd was in één groot bordeel waar het huwelijk zelfs in kerken werd afgeschaft en  men een marxistische maatschappijvorm instelde. Het werd door Thiers uiterst bloedig onderdrukt: 20.000 executies en duizenden werden naar het duivelseiland verbannen. Corry gaat dan op zoek naar kleine opflakkeringen achteraf (o.a. mei 68), maar zijn aandacht richt hij vooral op de werken van de Belgische symbolisten op het einde van de 19de eeuw met sacrale seks als onderwerp: hiermee is de cirkel rond en zijn we weer bij het begin.

 Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verdiep) 

 Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het Bijlokemuseum.

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

 

Opgelet: de parkeertarieven en parkeerzones in Gent zijn gewijzigd!!                                     Wanneer U uw wagen parkeert, kijk dan goed of er een parkeermeter staat en                                  of U ook na 19.00 uur moet betalen!!!

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van de stad Gent en van het Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatie-formulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!  

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.