Datum: 08 november 2017

Gastspreker: Johan Temmerman

aanvang voordracht: 20.00 uur

Een diepe kloof tussen geloof en wetenschap kenmerkt het levensbeschouwelijke landschap in het Westen. Het debat ontaardt vaak in een dovemansgesprek. Hoe is het zover kunnen komen? Luid de wetenschap de triomf van het atheïsme in? Is de rol van religie in het Westen uitgespeeld?

In De onderstroom van religie en atheïsme gaat de spreker op zoek naar de oorzaken van deze hedendaagse polarisatie. De institutionele religies en het atheïsme sluiten elkaar wederzijds uit op basis van hetzelfde dogma: zo is het en niet anders. Dit exclusieve denken gaat voorbij aan het verlangen naar coherentie, dat de gemeenschappelijke bron van zowel religie als atheïsme is. Aan dit verlangen ontspringt een dynamische onderstroom die de Westerse cultuur vorm geeft.                                      De spreker zal ruime aandacht besteden aan vrijmetselarij en hermetische filosofie als levende tradities van inclusief denken. Hij houdt een pleidooi om, met het oog op een vrije en rechtvaardige samenleving, de maatschappelijk onvruchtbare kloof tussen geloof en ongeloof en tussen religie en wetenschap achter ons te laten. 

 

De spreker:

Johan Temmerman (°1960) is doctor in de theologie en promoveerde op het proefschrift Profetie en Moderniteit. Hij is decaan aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (FPG) te Brussel. Verder publiceerde hij De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme (2014), de roman De filosoof sterft ((2015) en Maarten Luther, 500 jaar reformatie (2016). 

 Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verdiep) 

 Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het S.T.A.M..

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

 

Opgelet: de parkeertarieven en parkeerzones in Gent zijn gewijzigd!!       Wanneer U uw wagen parkeert, kijk dan

 goed of er een parkeermeter staat en             of U ook na 19.00 uur moet betalen!!!

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan gebruik maken van de parkeergarage op het Sint - Pietersplein, die bevindt zich op (±10 min.) wandelafstand  van A Capella.

Meer info daarover op de site van de stad Gent en van het Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:

 ma-vr. van 15u-20u +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving! 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal           vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.