datum: 19 september 2018

gastspreker: ludo kneepkens

aanvang lezing: 20.00 uur

Deze avond is in tegenstelling tot andere Universeel-avonden overwegend praktijk - gericht.

De theorie omtrent aura en chakra's wordt summier gehouden; het is de bedoeling de vitale levenskracht die opgeslagen is in aura en chakra's te ontdekken.

Vóór en na de pauze zal de Heer Kneepkens ons via meditatie en ontspanning vanop onze stoel begeleiden om dichter bij onze innerlijke bronnen te komen.

Omdat we al zoveel leren, maar het geleerde zo weinig "leven", richten we na deze kennismaking 7 oefenavonden in om vertrouwd te raken met de eigen energiestromen en energie - centra.

Het staat iedereen vrij deze cursus al dan niet te volgen.

CURSUS AURA- EN CHAKRA-ENERGETICA

 

 De cursus heeft geen therapeutische bedoelingen.

 

De cursus beoogt het bewust worden van de interne energie - centra of chakra's. Na de bewustwording volgt de fase van de bewuste beheersing van deze energie - centra. Nog later volgt het methodisch ingrijpen om deze energie - centra terug in hun oorspronkelijke evenwichtstoestand te brengen.

Er wordt hoofdzakelijk praktisch gewerkt met geleide meditatie. Visualisatie, ontspanning, creativiteit en intuïtie staan centraal, en zijn de toegangspoorten om de energie - centra te actualiseren.

Meer concreet wordt er gewerkt met aandacht richten, gronden, energie verzamelen, energie laten stromen enz.

Deze cursus is een ontdekkingstocht en het daaraan gekoppelde leerproces brengt ons in contact met sluimerende mogelijkheden die dan kunnen worden geactiveerd.

Het boek "Intuïtieve ontwikkeling" van Linda Keen kan hierbij nuttig zijn.

  Cursusdata: 26/9 - 3/10 - 17/10 - 24/10 - 31/10 - 21/11 - 28/11.

  Aanvang  cursus: 20.00 uur                                                                                                    Gelieve om 19.50 u aanwezig te zijn.                                                                              Aanvang: stipt om 20 u.                                                                                                         Einde: 22 u

  Prijs: Slechts 40 euro voor de 7 lesavonden.

  Inschrijven kan reeds vanaf nu.

  Betaling: kan ter plaatse of via overschrijving op rekening nr.                                            BE74 9730 7233 9907 van Patrick Coucke                                                                                 met vermelding: "cursus aura- en chakra-energetica". 

Inkom:   8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verdiep) 

 Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het S.T.A.M..

Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.

Opgelet: de parkeertarieven en parkeerzones in Gent zijn gewijzigd!!

Wanneer U uw wagen parkeert, kijk dan goed of er een parkeermeter staat en of U ook na 19.00 uur moet betalen!!!

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan gebruik maken van de parkeergarage op het Sint -Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella.

Meer info daarover op de site van de stad Gent en van het Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:

ma-vr. van 15u-20u   +32 495 63 00 73* of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving! 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.