datum: 12 december 2018

gastspreker: corry geijsen

aanvang lezing: 20.00 uur

Zo een goede 4000 jaar geleden beleefde de mensheid een matriarchaal tijdperk: de vrouw bekleedde alle belangrijke functies, was priesteres en men leefde in relatieve vrede. 

Men vereerde niet God de vader maar Godin de moeder Haar kleuren waren zwart en rood, respectievelijk voor de kosmische chaos waaruit de werelden voortkwamen en het menstruatiebloed. Mannelijke godheden dienden enkel om haar te bevruchten, waaruit onder meer onze wereld ontstond. Geleidelijk aan kregen de mannelijke goden meer aanzien om uiteindelijk als een oppergod (Zeus, Jahweh..) te triomferen. Het patriarchaal tijdperk was geboren. Corry zal aantonen dat in de drie openbaringsgodsdiensten de moedergodin een belangrijke rol bleef spelen, al werd ze verdrongen. Zo was Jahweh gehuwd met Ashera, een Kanaänitische moedergodin. In het christendom vormt de innige verweving van de moedergodin met alle aspecten van die religie een uitermate boeiend verhaal met de heilige geest, Maria en Maria Magdalena de hoofdrolspeelsters. Liefde gaf de moedergodin duizend namen, maar Corry zal zich beperken tot een grondige benadering van een drietal (Artemis, Cybele, Isis) die een niet te onderschatten rol in onze westerse geschiedenis hebben gespeeld, en dit meestal vanuit een subcultuur die werd veracht en bestreden. Corry zal aantonen dat die moedergodinnen niet alleen thuishoren in een nostalgische benadering van de klassieke oudheid, maar dat ze achter de historische schermen onze samenleving hielpen vorm geven. Twee voorbeeldjes maar: de Franse revolutie werd grotendeels door Isis en Cybele beheerst. Napoleon stond oog in oog met Isis tijdens een nachtelijk verblijf in de piramide van Cheops en nog zijn de gevolgen hiervan duidelijk aanwezig.                   Trouwens, de Isisinwijding bestaat nog steeds (wicca, vrijmetselaars..). Een dergelijke inwijding bezingt Bob Dylan, terecht Nobelprijswinnaar literatuur, en bij het beluisteren en achteraf bespreken van die beklijvende song zullen we Haar aanwezigheid aanvoelen. Dit en nog veel meer in opnieuw een controversiële voordracht.

Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen:

‘Kaffee A Capella’ (1ste verdiep) 

 Godshuizenlaan 33, Gent.

Recht tegenover het S.T.A.M..

Op (±14 min.) wandelafstand van het station Gent Sint-Pieters.

 

Opgelet: de parkeertarieven en parkeerzones in Gent zijn gewijzigd!!   Wanneer U uw wagen parkeert, kijk dan goed of er een parkeermeter staat en of U ook na 19.00 uur moet betalen!!!

Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan gebruik maken van de parkeergarage op het Sint - Pietersplein, die bevindt zich op (±10 min.) wandelafstand  van A Capella.

Meer info daarover op de site van de stad Gent en van het Parkeerbedrijf Gent. 

 

Reservaties:

 

Elke weekdag van 15u-20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Beperkte plaatsen!

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!

Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.