datum: 16 januari 2019

gastspreker: Vincent Claeys-bouuaert

aanvang lezing: 20.00 uur

De spreker heeft altijd een grote interesse gehad in menselijke relaties en communicatie, in de moeilijke kunst om te gaan met conflicten, in persoonlijke ontwikkeling en in spirituele zingeving.

Een belangrijke vraag die hij en vele anderen zich stellen is: Wat kunnen wij als waar aannemen en op grond van welke bewijzen?

In boeken over de zin van het leven werd de aandacht van Vincent vooral getriggered door gesprekken/contacten met God, een engel of een ander soort "lichtwezen".

Daarbij vroeg hij zich af: welke is die informatiebron eigenlijk en hoe betrouwbaar is ze? Waarom is die informatie zo esoterisch, d.w.z. bestemd voor ingewijden en niet toegankelijk voor de gewone sterveling?

Via cursussen over o.a. kinesiologie, meditatie en lichtlichaam-ontwaken, leerde hij tot zijn verbazing zelf een helder contact opbouwen met zijn eigen innerlijke gids. Op die manier kon hij zich beginnen laven aan een bron die boven ons normaal bewustzijn gaat, een supra-mentale bron.

In zijn lezing vertelt hij zonder omwegen hoe dit contact met zijn eigen gids tot stand kwam en welk bijzonder verhelderende informatie hij zo ontving over relaties, over co-creatie en persoonlijke transformatie.

Vincent Claeys Bouuaert (1957) is advokaat en bemiddelaar in Gent.

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00 

 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of              e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,           te melden!

Bij voorbaat dank! 

Nieuwe locatie van de lezingen vanaf januari 2019.

 

 

 

in de zijbalk van de website vindt u bijgaande foto.

Indien u op het beeld klikt, krijgt u alle informatie betreffende de nieuwe locatie: - zijn ligging,                                              - zijn bereikbaarheid                                - de parkeermogelijkheden.