datum: 20 februari 2019

gastspreker: Rolf Nuyts

aanvang lezing: 20.00 uur

Remote viewing (RV) is niets nieuws. Doorheen alle tijden bij alle volkeren zijn er steeds mensen geweest die gebeurtenissen, plaatsen en personen ‘op afstand konden zien’.

De eerste stappen voor de moderne variant van helderziendheid – Remote Viewing- werden genomen door vooraanstaande wetenschappers en onderzoekers zoals de botanicus J.B. Rhine, verbonden aan Duke University, de schrijver Upton Sinclair en de Franse chemicus René Warcollier.                                         In de late jaren ’60, begin jaren ’70 voerden onderzoekers van de American Society for Psychical Research verschillende out-of-body en remote viewing experimenten uit. Eén van de deelnemers was Ingo Swann. Swan was een zeer begaafd remote viewer en op zijn aanwijzingen werden de standaard onderzoeksprotocollen verfijnd; wat leidde tot significant betere resultaten in de verschillende ‘paranormale’ experimenten.                                                                                                                         In 1972 kwam Dr. Hal Puthoff -fysicus aan het Stanford Research Institute (SRI), een spin off van de Stanford University,- in contact met Swann en samen richten ze doorgedreven experimenten in rond              niet-conventionele vormen van communicatie. De successen die hieruit voortvloeiden, trokken al gauw de aandacht van de CIA. Met hun financiering werd de fysicus Russel Targ aangetrokken en met z’n drieën vormden ze de kern van het team aan het SRI, dat de komende 20 jaar de onderzoeksbasis zou leggen voor wat nu bekend staat als “Remote Viewing”.

In 1978 richtte de militaire inlichtingendienst van het Amerikaanse leger een unit op om RV in te zetten voor het verzamelen van inlichtingen bij operaties tegen mogelijk vijandige naties. Dit geheime project was bekend onder de namen Grillflame, Centerlane, Starburst en tenslotte STARGATE.                         Nadat het hele RV programma in 1995 officieel afgesloten werd, brachten verschillende leden van het Stargate project boeken en trainingen uit die ook particulieren in staat stelden zich te bekwamen in Remote Viewing volgens het Stargate protocol.                                                                                     Remote viewing kent vandaag de dag een waaier aan toepassingen. Naast het verzamelen van inlichtingen door overheden en politie, is ook het bedrijfsleven op de kar gesprongen en wordt RV ingezet door o.a. beleggingsmaatschappijen om aandelenkoersen te voorspellen en door mijnbedrijven om de ideale locatie van ontginning te bepalen.                                                                                              Tijdens deze lezing maak je kennis met de (verborgen) oorsprong van Remote Viewing, inside verhalen van Joe McMoneagle, Skip Atwater, Paul Elder, … leden van het oorspronkelijke Stargate Project en hoe je zelf aan de slag kan met RV-technieken.

Over Rolf

Op z’n 10de kwam Rolf voor het eerst -bewust- in aanraking met het fenomeen Buiten- Lichamelijke Ervaringen. Dit zette hem ertoe aan onze realiteit te bestuderen en te onderzoeken door zich onder te dompelen in een waaier van gebieden, zoals filosofie, religie, geschiedenis, politiek, economie, ….   Hoewel elk van deze gebieden een zekere “waarheid” bevatte, kwamen ze niet tot leven tot hij in 2003 het werk van Bob Monroe ontdekte. Na jaren van onderzoek en experimenteren, integreert hij nu de ervaren kennis in z’n dagelijkse leven.                                                                                                                   Sinds 2013 is Rolf Certified Outreach Trainer en Off-Campus Residential Trainer aan het Monroe Instituut (TMI) en vanaf juni 2014 ook Member of the Board.

Zijn missie is zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat ze veel meer zijn dan ze ooit zelf bedacht hebben. Hemi-sync wordt hierbij gebruikt als laagdrempelige tool om de eigen ervaringen te kaderen en zin te geven. Dit laat mensen toe de eigen autoriteit te (h)erkennen en de oorspronkelijke staat van soeverein mens te be-leven.

Rolf Nuyts

International Trainer TMI

mobile: +32 473 96 41 84

mailto:rolf@focus34.com;

web: www.focus34.com

 Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

 ”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00

 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of              e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,           te melden!

Bij voorbaat dank! 

 

Nieuwe locatie van de lezingen  sinds januari 2019.

 

 

 

in de zijbalk van de website vindt u bijgaande foto.

Indien u op het beeld klikt, krijgt u alle informatie betreffende de nieuwe locatie: - zijn ligging,                                              - zijn bereikbaarheid                                - de parkeermogelijkheden.