datum: 12 juni 2019

Gastspreker: Corry Geijsen

Aanvang lezing: 20.00 uur

In de jaren zeventig eisten vele mensen weer hun plaats in de kosmos op, desnoods op mythische wijze. Waar men in de zestiger jaren nog experimenteerde met een milde vorm van promiscuïteit in communes, ging men nu op zoek naar de kosmische wortels van de seksualiteit, de kundalinikracht. Voor de verklaring van verliefdheid greep men zelfs terug naar Plato, men kende mekaar uit vorige levens.

Reïncarnatie dus. Het paranormale kwam inderdaad in de volle belangstelling. Het parapsychologisch onderzoek beloofde definitieve doorbraken. Dan kwam de desillusie. Vanuit sceptische bewegingen stelde men onverantwoorde eisen aan parapsychologen, spontane paranormale fenomenen werden van tafel geveegd. Op dit ogenblik is zelfs van gesubsidieerde academische parapsychologische onderzoeken geen sprake meer. Corry zal die fatale neergang bestuderen vanuit de volgende items: onderzoek naar eventueel leven na de dood (vooral het stemmenfenomeen) en reïncarnatie en experimenteel onderzoek naar telekinese . Hoewel het Condonreport het bestaan van ufo's had ontkend beschouwde men toch ufonauten als kosmische broeders, later werden het demonische wezens die vernederende proeven op ontvoerde mensen verrichtten. Nu verdwijnen ufo's in het vergeethoekje. Ten onrechte, zal Corry aantonen. Men droomde ook van een wereldreligie waar alle bestaande religies door esoterische visies vredevol zouden verenigd worden. Het eindigde in de nachtmerrie van mekaar zelfs met geweld bestrijdende enge fundamentalistische visies. Veel wijst op een wereldwijd complot, maar Corry gelooft eerder dat dit alles te maken heeft met de verschuiving van de filosofie van de fenomenologie (die streefde naar een totaalvisie) naar het postmodernisme dat alles in vraag stelt. Zo ontstonden op het eerste zicht banale complottheorieën. Maar Corry beschouwt dit als een normale evolutie van these naar antithese. En hoopvol zijn er reeds tekenen van een nieuwe synthese. Zelfs vanuit sceptische hoek weerklinkt de vraag naar nieuw parapsychologisch onderzoek. En steeds luider weergalmt de eis om alle informatie over ufo's openbaar te maken. Stof genoeg voor een verhitte discussie. 

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00

 

 

 Reservaties:

 Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of                  e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

 

 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,           te melden!

Bij voorbaat dank!