datum: 09 oktober 2019

gastspreker: adriaan van zelst

aanvang lezing: 20.00 uur

Steeds meer stelt de zoekende mens zich vragen over wie hij is, wat hij op aarde komt doen, hoe het komt dat de ene mens het schijnbaar zo gemakkelijk heeft en de andere schijnbaar zo moeilijk.

Hierin inzicht krijgen is niet evident.

Een belangrijk hulpmiddel (om niet te zeggen het enige) om inzicht te krijgen in allerlei fundamentele vragen is de "kosmische taal"" of de "symbolentaal".

De kennis van de symbolentaal laat o.a. toe van inzicht te krijgen in de symboliek van onze geboorte: wie zijn wij en wat komen wij op aarde leren

- De symboliek van onze erfelijke kenmerken en kinderziekten

- De symboliek van hoe wij onze ouders hebben ervaren

- Wat is de diepere betekenis van allerlei gebeurtenissen in ons leven.

 

- Welke zijn de mogelijkheden van zogenaamde problemen

- Wat onze dromen ons willen zeggen

- Wat onze ziekten ons willen zeggen

- Wat onze persoonlijke rituelen ons willen zeggen

- Wat oude symbolische kennis ons wil zeggen enz, enz 

Adriaan Van Zelst                                                                                                                                             Studeerde aan de universiteiten van Gent en Leuven. Hij volgde nog vele post-universitaire opleidingen in binnen- en buitenland. Ook opleidingen en seminaries bij de Interactie Academie, de Europese faculteit voor mens en gemeenschap, de Stichting zijnsoriëntatie en het Centrum zijnsoriëntatie.                           Hij werkte in de KBC waar hij directeur-generaal en voorzitter van het crisiscomité was.           Momenteel is hij voorzitter van het door hemzelf opgerichte centrum voor bewustzijnsgroei "Kosmadrileen".                                                                                                                                    Parallel met zijn bedrijfsactiviteiten heeft hij steeds een coachingpraktijk gehad en geeft nog steeds voordrachten, cursussen en opleidingen.                                                                                                      Op esoterisch gebied studeerde hij bij de "Herders van Avignon", werd hij ingewijd in alle graden van de Aloude Mystieke Orde van het Rozenkruis en was er achtereenvolgens meester, algemeen inspecteur, grootraadslid, grootpenningmeester en bestuurslid                                                                                 Heden is hij grootraadslid-emeritus                                                                                                              Hij werd ook ingewijd in alle graden van de traditionele Martinisten Orde".

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of              e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,           te melden!

Bij voorbaat dank!