datum: 06 november 2019

gastspreker: Prof. Dr. Marcel de Cleene

aanvang lezing: 20u00

De dierenwereld is intens verweven met onze cultuur, maar al te vaak beseffen we dit niet. Wie kent nog de herkomst van namen of uitdrukkingen als ‘ongelikte beer’, ‘gazet’, ‘caprice’, ‘van de tongriem gesneden’, ‘Al moesten de kraaien het uitbrengen, de waarheid komt aan het licht’, Tegen heug en meug iets beweren’, ‘zo bang als een wezel’, enzovoort? Waarom prijken weerhanen op onze kerktorens en leeuwen of adelaars op talloze vlaggen en wapens van steden en families?

Wat had de populaire Franse zangeres Edith Piaf te maken met een mus? Wie weet dat men ooit dieren voor de rechtbank daagde, ook in onze streken? Waarom eet men in Noordwest-Europa geen of nauwelijks paardenvlees, maar in Zuid-Europa wel veel? België ligt in het grensgebied van die twee eetculturen... Waarom offerde men vaak dieren en gebeurt dit nog steeds, en waar? Hoe keek men in de oudheid tegen dieren aan? Deze voordracht geeft een antwoord op zulke en vele andere vragen.

Ereprofessor Marcel De Cleene (*1946) studeerde af als plantkundige aan de Universiteit Gent en bleef er heel zijn loopbaan verbonden als onderzoeker en lesgever. Zijn carrière bestond uit twee luiken: een wetenschappelijk en een dienstverlenend luik. Eerst doctoreerde hij als plantenfysioloog over bacteriële plantenkankers, daarna legde hij  zich toe op andere plantenziekten en was hij coördinator van drie internationale projecten over bacteriële rijstziekten, uitgevoerd in het International Rice Research Institute (Filippijnen). Ondertussen ging zijn belangstelling meer en meer uit naar multidisciplinair onderzoek rond planten. Zo was hij gedurende drieënhalf jaar coördinator van een EU-project over de afbraak van historische monumenten en gebouwen door mossen, korstmossen en algen.

Het tweede luik betreft wetenschapsvoorlichting. In 1988 stelde de Raad van Bestuur van de UGent Marcel De Cleene aan als wetenschapsvoorlichter van die universiteit. Hij werd aldus de go-between tussen de media en de wetenschappers van onze unief. Hij bleef die functie vervullen tot 2006. Hij zetelde gedurende twaalf jaar in het Steering Committee van de European Association for Public Relations and Information Officers, kortweg Euprio genoemd. Hij was ook voorzitter van EuprioBelgië en ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging van Biologie. De Cleene doceerde de cursussen ‘Plantentoxicologie’, ‘Wetenschappelijke en technologische voorlichting’ en ‘Volkskunde en volkskunst’ vanuit biologisch perspectief. Hij schreef 18 populariserende boeken en werkte mee aan een aantal radio- en tvproducties als o.a. Van Kruid tot Medicijn (Herover de Aarde, BRT), Risicoplanten voor mens en dier (Vitaya) en Plantensymboliek rond Allerheiligen (AVS). Hij was ook presentator van het magazine ‘Gezondheid’ van de BRT.

De Cleene publiceerde 155 wetenschappelijke publicaties. Hij wordt 1494 keer geciteerd in de internationale vakliteratuur.

Inkom:        € 10

Locatie:

”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00

Reservaties:

 Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of                  e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,           te melden!

Bij voorbaat dank!