datum: 11 december 2019

gastspreker: marc joris

aanvang lezing: 20.00 uur

Als u een kant en klaar antwoord verwacht op de vraag welke vormen van magie al dan niet bestaan, dan zult u misschien teleurgesteld zijn. Onze kennis daarover is héél fragmentarisch. Mijn eerste doelstelling is tot een duidelijke omschrijving te komen van wat we onder magie verstaan en waarin magie zich onderscheidt aan wetenschap, paranormale verschijnselen en religie. Wat is het essentiële verschil tussen iemand die bidt om genezing van een zieke, eventueel ook in het kader van een ritueel met kaarsen, wierook en gezangen, en iemand die met dezelfde bedoeling een magisch ritueel voltrekt? 

C.S. Lewis en anderen hebben er al op gewezen dat wetenschap en magie oorspronkelijk tweelingbroers waren, waarvan de ene wegkwijnde en de andere opbloeide. In de renaissance waren dezelfde geleerden dikwijls tegelijk magiërs en wetenschappers. Of ze probeerden het in alle geval te zijn… Zelfs nu is het onderscheid tussen wetenschap en magie niet altijd zo scherp als de wetenschappers wel zouden willen… Ook het onderscheid tussen witte en zwarte magie is veel complexer dan alleen maar een eenvoudig verschil tussen goede en slechte bedoelingen, als we tenminste de kabbalisten mogen geloven… Is er in de westerse wereld een verband tussen de magie en polytheïsme? En tussen het opbloeien van wetenschap en monotheïsme? Ook hier is het antwoord genuanceerder dan een simplistisch ja of nee. Is het mogelijk dat magie vroeger wel werkte, en nu, door de gewijzigde manier van denken, niet meer? En tenslotte de hamvraag, die samenhangt met alle ernstige discussies over magie: bestaan er werkelijk demonen?

Inkom:        € 10

 Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf”                      (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44                        (eenrichtingsstraat)

9040 Gent — Sint-Amandsberg.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

Parkeren: gratis na 19u00 

  Reservaties:

  Elke weekdag van 15u-20u 

  +32 495 63 00 73* - ook sms                                                                                   of  e-mail via het reservatieformulier  op onze website                                                                                                            “Universeel.org”                  Gelieve vooraf te reserveren. 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,           te melden!

Bij voorbaat dank!