datum: 15 januari 2020

gastspreker: adriaan van zelst

aanvang lezing: 20.00 uur

Onze levens zijn onderhevig aan “kosmische wetten” (algemene wetmatigheden) waarmee we al dat niet kunnen leven, en waardoor we naargelang onze houding terecht komen in de “wet van voortschrijdend geluk” of de “wet van voortschrijdende miserie”. Inzicht in de Kosmische wetten is dus belangrijk om gelukkig te worden en te blijven. 

 De bedoeling van deze interactieve avond is:

              · inzicht krijgen in deze wetten

              · hun werking leren herkennen in ons dagelijks leven

              · zodat we er niet tegen in verzet gaan 

 

Tijdens deze voordracht bespreken we enkele van de kosmische wetten, zoals:

              · de “wet van groei van bewustzijn” (en dus permanente verandering) die stelt dat alles altijd in           beweging is: waardoor het duidelijk wordt dat dingen proberen vast te houden of te behouden           zeker leidt tot problemen.

              · We bespreken “de wet van reflectie” waarbij alles eerder een weerspiegeling is van                           onszelf in plaats van een realiteit.

              · We behandelen verder ook nog de liefdeswetten en de  ouderwetten, deze geven ons een                   inzicht in onze onderbewuste programma’s.

 

Aan de hand van voorbeelden en vragen van de aanwezigen wordt de werking van deze wetten in ons eigen leven duidelijker

Adriaan Van Zelst                                                                               Studeerde aan de universiteiten van Gent en Leuven. Hij volgde nog vele post-universitaire opleidingen in binnen- en buitenland. Ook opleidingen en seminaries bij de Interactie Academie, de Europese faculteit voor mens en gemeenschap, de Stichting zijnsoriëntatie en het Centrum zijnsoriëntatie.                                                                Hij werkte in de KBC waar hij directeur-generaal en voorzitter van het crisiscomité was.                                                              Momenteel is hij voorzitter van het door hemzelf opgerichte centrum voor bewustzijnsgroei "Kosmadrileen".                                               Parallel met zijn bedrijfsactiviteiten heeft hij steeds een coaching-praktijk gehad en geeft nog steeds voordrachten, cursussen en opleidingen.                                               Op esoterisch gebied studeerde hij bij de "Herders van Avignon", werd hij ingewijd in alle graden van de Aloude Mystieke Orde van het Rozenkruis en was er achtereenvolgens meester, algemeen inspecteur, grootraadslid, grootpenningmeester en bestuurslid.                                                                                 Heden is hij grootraadslid-emeritus.                                                                                                              Hij werd ook ingewijd in alle graden van de traditionele Martinisten Orde".

Inkom:        € 10

 Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf”                      (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44                        (eenrichtingsstraat)

9040 Gent — Sint-Amandsberg.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

Parkeren: gratis na 19u00 

 Reservaties:

  Elke weekdag van 15u-20u 

  +32 495 63 00 73* - ook sms                                                                                   of  e-mail via het reservatieformulier  op onze website “Universeel.org”        Gelieve vooraf te reserveren. 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,           te melden!

Bij voorbaat dank!