datum: 12 februari 2020

gastspreker: Christian Vandekerkhove

aanvang lezing: 20.00 uur

De term "magie" roept bij veel mensen nogal wat weerstand op.        Hij wordt ook in de eerste plaats geassocieerd met "toverij". Hoewel toverij een vorm is van magie - zij het een van de vulgairste vormen - is magie veel meer dan dat.                    Magie is een energetisch gebeuren, met gevolgen in het zichtbare en het onzichtbare.                                   In deze presentatie wordt de magie zo rationeel mogelijk benaderd, zonder hocus pocus, zonder echter de mogelijke spectaculaire werking ervan te loochenen.                            Er wordt onder meer uitgegaan van het principe van de werking van gedachtenvormen en "egregoren", waarbij met egregoor een soort collectieve gedachtenvorm wordt bedoeld.

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00 

 

 

Reservaties:

 Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73*                                      ook sms of  e-mail via het reservatieformulier op onze website                                                         "universeel.org".

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving! 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, 

te melden!

Bij voorbaat dank!