Datum: 09 september 2020

gastspreker: Erik Tanghe

aanvang lezing: 20.00 uur

De lezing "onze holografische werkelijkheid" door Dhr. Erik Tanghe gekend van de voordracht                  " Quantumfysica", speelt heel diep in op de coronacrisis en geeft mensen een helder en duidelijk beeld van wat er werkelijk aan de hand is.

De quantumfysica leert ons dat waar menselijke waarneming is, de werkelijkheid   verandert.

En we worden in deze moderne wereld meer dan ooit waargenomen, door familie, de partner, politie, facebook,  bewakingscamera's en al deze (al dan niet opzettelijke)    observaties zorgen ervoor dat wij vandaag in een werkelijkheid leven die niet volledig  de onze is.

We denken allemaal vrij te zijn, maar is dat wel zo?  Kunnen we in deze werkelijkheid onze echte persoonlijkheid wel tonen?

De quantumfysica heeft al bewezen dat bewustzijn realiteit creëert, maar is de realiteit die wij creëren wel helemaal zuiver?

Houden fake nieuws en media ons niet weg van onze zuivere ik? Wordt ons bewustzijn niet zo gemanipuleerd dat wij door alle ruis in ons bewustzijn meewerken aan het creëren van een wereld vol van conflicten, onrecht, frustratie, vervuiling en egoïsme? Worden wij onbewust niet gebruikt als negatieve realiteitsgeneratoren?

Waarneming verandert de realiteit maar door voortdurend op onze smartphone te kijken, ontnemen we onszelf de kracht van creatie.

Bovendien wordt er rechtstreeks ingegrepen van buitenaf en die beïnvloeding is zichtbaar in ons energieveld als donkere stoorenergieën die binnenkomen via zwakke punten in ons energiesysteem.

Traditioneel worden zulke energieën benoemd als geesten en entiteiten, maar dat klopt niet. Het is louter energie en het hangt van onze interpretatie af hoe die energie zich zal manifesteren.

Maar het hoeft niet zo extreem.

Het holografische karakter van onze werkelijkheid zorgt ervoor dat alle moge-lijke scenario's informatief liggen opge-slagen rondom ons heen en het zijn enkel wij die bepalen welk script er in werking treedt.

Onze werkelijkheid reageert op ons bewustzijn en wanneer dat bewustzijn wordt verstoord door emoties, past deze realiteit zich aan, aan wat jij voelt...Je hebt het leven zelf in de hand.

Quantumfysisch gezien is deze werkelijkheid niet meer dan een illusie. Het is bovendien vergelijkbaar met een hologram en als dat een beetje doordringt, zal de mens beseffen dat niets meer onmogelijk is.

Hoe de wetenschap van het allerkleinste ons brengt bij onze grootsheid.

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of 

e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

 

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen,

te melden!

Bij voorbaat dank!