datum: 13 oktober 2021

gastspreker: marc joris

aanvang lezing: 20.00 uur

De kabbala is de belangrijkste mystieke beweging in het Jodendom. De invloed ervan bereikte bredere lagen van de bevolking dan die van christelijke mystici, en net zoals de christelijke mystici werden ook de kabbalisten dikwijls als ketters beschouwd.

Het scheppingsverhaal zoals zij dat in het boek Genesis lezen, kan bijvoorbeeld gezien worden als een visioen van de Big Bang. Anders dan het christendom met zijn brede waaier van religieuze kunst is het Jodendom bijna exclusief een religie van het Woord. In de kabbala komen de visuele beelden met volle kracht terug. Niet in glasramen of stenen beelden, maar in beelden uit visioenen. De kabbalistische inter- pretatie van visioenen en heilige teksten, biedt ons soms antwoorden op vragen die in het christendom en het orthodoxe Jodendom open wonden blijven. Bijvoorbeeld hoe een volmaakte God zo’n onvolmaakte wereld kon scheppen, met zoveel onrecht en zinloos lijden? En hoe kon God aan Abraham vragen zijn enige zoon te offeren? Ja, uit de kabbala is ook de verschrikkelijke en amorele ketterij van Sjabatai Zvi voortgekomen. Ja, de kabbala heeft zijn primitieve kanten, zijn bijgeloof, zijn geloof in magie en zelfs zijn vervloekingen. Maar zonder de wijsheid en de mystieke levenskracht ervan, zou het Jodendom nooit heb- ben overleefd. Zoals geen enkele religie kan overleven met alleen een skelet van theologie en wetten, zon- der het warme bloed van de rechtstreekse ervaring van het goddelijke. 

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of 

e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

 

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam, voornaam & telefoonnummer van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!