Deze lezing is, door de verergerde corona-situatie, uitgesteld tot een later nog te bepalen datum.

datum: 10 november 2021

gastspreker: romain goorman

aanvang lezing: 20.00 uur

Wat als intelligentie geen voorrecht zou zijn van de mens maar in alle levende cellen werkzaam is?              Wat als er een ‘intelligentieveld’ zou bestaan dat op alle niveaus in de natuur actief is?                                In zijn nieuwe boek ‘Intelligentie in de natuur’ ontwikkelt Romain Goorman de hypothese dat zo’n veld te vergelijken is met andere kosmis- che velden – zoals het zwaartekracht- veld – en onafgebroken en overal zijn invloed uitoefent op elke vorm van leven.

In deze zienswijze zijn alle levende organismen met elkaar verbonden. Meer zelfs, bij nadere beschouwing zijn er in de natuur zelfs meer krachten werkzaam die verbinden dan scheiden.                                     Naast de bekende ‘strijd om het bestaan’ blijken immers ook samenwerking, verbondenheid en harmonie wezenlijke kenmerken van de natuur te zijn. 

De mens, die in de loop van zijn geschiedenis geleerd heeft de natuur te domineren en er zich buiten te stellen, botst steeds vaker op de grenzen van zijn streven naar groei. Daardoor wordt hij geconfronteerd met de noodzaak om zijn denken en handelen grondig in vraag te stellen. De continuïteit van de grote ecosystemen, waar ook hij uiteindelijk van afhankelijk is, staat immers op het spel. 

Om het tij te keren is een nieuw denken onvermijdelijk, waaruit ook een vernieuwde en verfrissende kijk op het mensbeeld van de toekomst ont- staat. De Homo Economicus, die zichzelf ten onrechte een superieure sta- tus heeft aangemeten, zal aangemaand worden om van zijn voetstuk te  treden en geleidelijk plaats te ruimen voor de Homo Spiritualis: de mens die op zoek gaat naar her-verbinding met de natuur en de beleving van universele spiritualiteit.

 

 Na het succes van zijn eerste boek ‘Ontwaken uit onze illusies’ (2015) neemt Romain Goorman de lezer opnieuw mee in een boeiende  beschouwing op het snijvlak tussen wetenschap en filosofie. Hij is gespe- cialiseerd in organisatieontwikkeling en bestudeerde tijdens zijn loop- baan de dynamiek die achter het gedrag van mensen in organisaties schuilgaat. De afgelopen vijftien jaar verrijkte hij zijn wetenschappelijke achtergrond met inzichten uit de filosofie en de systeemleer. Hij is voorzitter van de discussiegroep ‘Ontwaken uit onze illusies’, Zijn vrije tijd spendeert hij aan lezen, zeilen, meerdaagse fietstochten, studeren en schrijven. 

Het derde boek van Goorman “De dood is het absolute einde…of toch niet?” is ondertussen ook afgewerkt en zal uitgegeven worden in oktober 2021. De Engelstalige versie hiervan zal beschikbaar zijn eind 2021. 

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00 

Reservaties:

  Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms of 

e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

 

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevens naam, voornaam & telefoonnummer van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!