Deze lezing is, door de verergerde corona-situatie, uitgesteld tot een later nog te bepalen datum.

datum: 08 december 2021

gastspreker: dr. johan temmerman

aanvang lezing: 20.00 uur

Eeuwenlang domineerde het klassieke christendom de Europese cultuur. Mensen die een andere beleving van het goddelijke uitdrukten, werden verketterd. De kerk verbood hun teksten en vaak eindigden deze mensen op de brandstapel.  Hun kennis bleef onbekend. 

Daarin kwam verandering tijdens de tweede helft van vorige eeuw, toen men in Egypte een verzameling antieke Koptische teksten ontdekte. De zogenaamde Nag Hammadi Geschriften bracht de gnostiek terug onder de aandacht van de westerse cultuur.

In deze lezing onderzoeken we wat gnostiek inhoudt, hoe de gnostische teksten tot stand kwamen en welke beleving van het goddelijke daarin aan bod komt. De inhoud van de gnostiek vormt een uitdaging voor het hedendaagse wereldbeeld en stelt de vraag naar God en religie op een nieuwe wijze. We komen daarbij ongekende mogelijkheden van het menselijk bewustzijn op het spoor. Als de tijd het toelaat, kunnen we ook de esoterische consequenties van deze boeiende traditie bespreken.

 

 Prof. Dr. Johan TEMMERMAN is hoogleraar Religiestudies aan de universiteit te Brussel. Hij publiceerde verschillende boeken, waaronder De Onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, gnostiek, mystiek en hermetisme (2014) en Geloof en Wetenschap, een godsdienst-filosofische verkenning (2019). 

 

Inkom:        € 10

Locatie lezingen:

‘”Galerie-Feestzaal Dewulf” (gelijkvloers)

 Verkortingstraat, 42-44  (eenrichtingsstraat)

9040 Sint-Amandsberg - Gent.

(zijstraat van de Antwerpsesteenweg)

 

Parkeren: gratis na 19u00  

Reservaties:

Elke weekdag van 15u tot 20u via tel. +32 495 63 00 73* ook sms                  of e-mail via het reservatieformulier op onze website "universeel.org".

 

Gelieve vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving!

 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam, voornaam & telefoonnummer van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank!