10. Van heden naar verleden,                   een paranormale trip

In feite was het een ei van Columbus: het radioactief verval is nu eenmaal een louter toevalsproces: atomen desintegreren op een onvoorstelbaar moment. Laten we nu eens proberen de menselijke geest dit proces te laten beïnvloeden, opperde Helmut Smith en in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontwierp hij in het wetenschappelijk laboratorium van Boeing in Seattle de random number generator: als het proces van desintegratie van een atoom plaatsvindt brandt er een lampje, één van de vele. Welk lampje er daarna aangaat wordt bepaald door de RNG. Nu zijn er verschillende mogelijkheden: bijvoorbeeld de proefpersoon moet “willen” dat de lampjes zich in één richting bewegen.   De positieve resultaten van deze originele parapsychologische proef waren werkelijk adembenemend. De gerenommeerde Princeton universiteit stuurde 2 specialisten en die zagen dat het goed was. Bij verdere gesofistikeerde proefnemingen viel nog een fantastischer, totaal onverwacht resultaat uit de bus, waardoor de parapsychologie (of wat er nog van overbleef) een nieuwe richting insloeg.

Uit de kwantumfysica herinnerde men zich namelijk dat de waarnemer (in casu de proefleider) de proef beïnvloedt. Men ontdekte iets bijna ongelooflijks: zonder het te weten beïnvloedde de proefpersoon het toevalsproces als het resultaat reeds vaststond, dus niet op het moment zelf. Een nieuw begrip was geboren: retroactieve psychokinese. Alhoewel sceptici aanvankelijk meldden dat verdere proeven wenselijk waren bleven ze toch bij hun vroegere eis van meta-analyse (ook negatieve resultaten mee incalculeren) en waren niet echt overtuigd.

In feite ging het om een geestelijk reisje maken naar de toekomst om van daaruit als proefleider het verleden (in feite het heden ) te beïnvloeden. Volgens het ons vertrouwde lineair verlopend tijdsbeeld is dit je reinste waanzin, maar bekeken vanuit het metafysisch concept van het eeuwige nu wordt dit alles toch iets logischer. Maar alles blijft zich toch maar afspelen in het wazige wereldje van het subatomaire, stoelend op berekeningen van hogere wiskunde die de leek totaal ontgaan. Niet zo overtuigend voor jan met de pet. Daarom stellen we eens, nu we het toch over tijdmanipulatie hebben, een simplistische, zelfs aartsdomme eis: kunnen we vanuit een pathologisch heden (een gebroken bot bijvoorbeeld) in een oogwenk terugkeren naar een gezond verleden (een nog ongebroken bot).: een apparaat met een dergelijke mogelijkheid heeft ooit eens bestaan, althans volgens de aanhangers van de vrije energie: het Prioré apparaat..

 

Een wel zeer vreemd apparaat.

Alhoewel nog steeds beschimpt en ongenadig van bedrog beschuldigd vormen Antoine Prioré (1912 – 1983 Italië – Frankrijk) en het door hem ontworpen apparaat enerzijds één der best gedocumenteerde, anderzijds één der raadselachtigste fases in de geschiedenis van de vrije energie. Maar laat ons het verhaal chronologisch vertellen. Hij was elektro- ingenieur en deed in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw aan de universiteit van Bordeaux onderzoek om door middel van elektromagnetische frequenties groenten en fruit te behoeden voor bederf. Wegens groot succes breidden zijn experimenten zich uit tot muizen en kleine huisdieren. Zijn apparaat bleek in staat het immuunsysteem van de diertjes zodanig te versterken dat zij in staat waren zichzelf volledig te regenereren. In zijn doctoraatsthesis doet hij uitvoerig verslag van meer dan duizend succesvolle experimenten op doodzieke dieren. Hij experimenteerde verder onder meer door verschillende soorten elektromagnetische energieën te combineren wat resulteerde in een fel roos-violet licht-emissie. Zo kwam hij volledig terecht in de fascinerende wereld van de vrije energie. Niemand begreep echter de verbluffende biologische effecten en Prioré hield zijn academische lippen gesloten. Men constateerde namelijk dat aangetaste cellen terugkeerden naar hun eerdere gezonde toestand en dit in enkele minuten tijd. De klok van de ziekte werd letterlijk teruggedraaid. Aanvankelijk stond de Franse regering positief t.o.v. de resultaten en verleende subsidies voor het bouwen van een dergelijke energetische machine om testen uit te voeren op mensen met kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen. Een week na gebruik explodeerde de plasmabuis en het project werd afgeblazen. De meeste academici zijn nu eenmaal allergisch aan vrije energie en de meedogenloze lastercampagne nam een aanvang. De exacte werking van zijn machine heeft Prioré echter nooit doorgegeven, alles blijft dus een mysterie en blijft steken in de frustrerende sfeer van believers en non-believers. Nu blijkt zich in België iets dergelijks af te spelen, bij een uitgeweken Iraans geleerde. In het tijdschrift “frontier”, nummer 100 vind je alles over de Iraniër Mehran Keshe. Volgens het artikel (Luc Vervliet) kondigt hij niet minder dan een medische en technische revolutie aan met zijn plasma technologie. Maar ook hier (alles wordt beschreven met een mix van openheid en gereserveerdheid) treffen we een blijkbaar wonderlijke biologische terugkeer in de tijd: een geamputeerde teen begint opnieuw aan te groeien (gestaafd met foto), een blind geboren meisje begint kleuren en vormen te onderscheiden.

Kwatongen mogen beweren wat ze willen, wat men de mirakelen van Lourdes noemt worden bevestigd door een neutrale commissie van geneesheren. Maar zijn het wel mirakelen? Rationeel ingestelde theologen beweren dat God niet zou ingrijpen in de door hem ingestelde natuurwetten. Dat hoeft ook niet te gebeuren. Volgens mij kadert het terugkeren naar een oorspronkelijk ideale cellentoestand in de vrije energie die de gehele kosmos doordringt. Dan blijft enkel de vraag open hoe en door wie die kosmische mogelijkheid geactiveerd wordt. In de case Lourdes: door Maria zelf (katholiek standpunt), door demonen die Maria nabootsen (protestants fundamentalisme), door elfen geactiveerd via jezuïetenmagie (die wel originele visie wordt door Ludo Noens in zijn “het verborgen Lourdes” gesuggereerd), door de psychische krachten van de genezen persoon zelf, door…. Vul zelf maar in volgens eigen godsvrucht en vermogen.

Blijft nog een heikel vraagje. Zijn er aanwijzingen dat in het recent verleden ingrepen gebeurd zijn vanuit de toekomst? Volgens mij wel, maar dan begeven we ons wel op een terrein vol hangijzers en schietgeweren.

 

Een reservoir van militaire geheimen.

Beeld je voor het internationale wereldje van militaire geheimen het volgende in: een groot waterreservoir met een paar minuscule lekjes waaruit druppeltjes sijpelen die in flesjes worden opgevangen. De sceptici kleven er minachtend het etiket “hilarische complottheorieën” op, de believers ,met een hoopvolle blik in de ogen, het etiket “verzwegen waarheden”. Een vrijblijvende poging tot analyse van een aantal lekken: in de jaren van de koude oorlog heeft het dikwijls maar een haar gescheeld of die koude oorlog sloeg om in een nucleaire warme strijd. Op het ultieme moment liet echter uiterst gesofistikeerde apparatuur het afweten. Beïnvloeding vanuit de toekomst, besloten sommige Amerikaanse militairen. En ze konden weten waarover het ging. Alles begon in december 1919 te Ramsau, Duitsland, tegen Berchtesgaden, het latere verblijfsoord van Hitler. Leden van het occulte Thule Gemeinshaft hielden er een spiritistische seance met twee vrouwelijke mediums, Maria Orsic en Sigrun. Een groot gedeelte van de doorgekomen boodschappen was wartaal, totaal onleesbaar, tot men doorhad dat het een gecodeerde boodschap betrof. Na toepassing van een tempelierscode kwamen voor de onthutste ogen aanwijzingen tevoorschijn voor het vervaardigen van vliegende tuigen volgens hetgeen we nu vrije of nulpuntenergie zouden noemen. Men nam contact op met de Messerschmidt firma die wel interesse toonde, doch niet over het nodige kapitaal beschikte. Het Thulegenootschap gaf het nodige geld, de fascinerende geschiedenis van de latere nazi-ufo’s kon beginnen. Inderdaad, reeds in 1922 werden de eerste tuigen gefabriceerd. In 1934 had Hitler reeds alles ingepalmd en werd de RFZ1(rundflugzeug) geconstrueerd. Men werd hierbij met een totaal onverwacht aspect geconfronteerd: door te experimenteren met vrije energie creëert men een anti-zwaartekrachtveld waarin onze fysische wetten niet meer geldig zijn. Toen de piloot, Lothar Waiz, na een vlucht van 60 meter hoogte zijn toestel met veel moeite aan de grond bracht, verdween hij in het niets. Hij kwam terecht in een andere tijd, beweerde men. Een dergelijke evolutie, rond dezelfde tijd in Rusland. De Italiaanse vliegtuigontwerper en communist Bartini vestigde zich in 1923 in Rusland en ontwierp er eveneens vliegtuigen op basis van vrije energie. Dit gebeurde in een speciale afdeling te Moskou onder toezicht van de GPOE, voorloper van de KGB onder leiding van Bokij en Bartsjenko, en dit tot 1937, het jaar van de grote zuiveringen. Ook hier was het neveneffect het creëren van een ander ruimte-tijdcontinuüm, tijdreizen inclusief. Het onderwerp blijft nu nog steeds taboe, wel beschikt het Russisch ufologisch centrum over verbijsterende dossiers. In een reeks toekomstige artikelen over de nazi-ufo’s zal ik over dit alles grondig berichten met bronvermelding.

 

Nog even gersduinen in religie en wetenschap.

Het voorlaatste woord is aan de religie, het laatste aan de wetenschap, zo hoort het.

In zijn brief aan de Romeinen weeklaagt Paulus, de eeuwige zeurpiet, dat de wereld aan vruchteloosheid en vergankelijkheid onderworpen is.. Maar niet geklaagd, orakelt hij, want de gehele schepping zal zich herstellen. Dit gaf de kerkvader Origenes (2de en 3de eeuw) inspiratie voor zijn leer van de apokatastasis of wederoprichting. Op het einde der tijden zal God de menselijke geschiedenis opnieuw laten geschieden, maar alles volgens zijn wil laten verlopen. Een drastischer ingreep in het verleden kan men zich niet voorstellen. Een leuk idee, maar dit vond de kerk niet, die het meteen, samen met de reïncarnatieleer die Origenes ook verdedigde, als verwerpelijke ketterij bestempelde.

Stephen Hawking hoef ik jullie niet meer voor te stellen. Deze briljante geest in een onvolmaakt lichaam is een ware wereldvedette geworden. In zijn “het grote ontwerp” samen met L. Mlodinov geschreven, in feite om aan te tonen dat het concept god niet nodig is voor de verklaring van het universum, gaat hij op een begrijpelijke wijze dieper in op de nieuwste ontwikkelingen van de kwantumfysica en de astrofysica. Zo beschrijft hij proeven waarbij elementaire deeltjes de “keuze” hebben door één van vele speten te glippen. Later wordt dit door een waarnemer geconstateerd. De waarnemer beïnvloedt echter de keuze van de deeltjes die in het verleden gebeurde. Hawking: “het heelal heeft volgens de kwantumfysica niet één enkel verleden of één enkele geschiedenis. Het feit dat het verleden geen definitieve vorm heeft, betekent dat huidige waarnemingen van een systeem invloed hebben op het verleden ervan”. Wat verder in het boek verwoordt hij in en enkele geniale zin een idee dat al onze opvattingen over mens en kosmos overhoop gooit. Uit eerbied voor de geniale geleerde gebruik ik hoofdletters: WIJ SCHEPPEN DE GESCHIEDENIS DOOR ONZE WAARNEMING IN PLAATS VAN DAT DE GESCHIEDENIS ONS SCHEPT. Hier laat Hawking de mens de plaats van god innemen.

 

 

Tekst: Corry Geijsen