KURSUS: "AUTOGENE TRAINING".

Wanneer: Najaar 2013

Maximum deelnemers: 12

Kursus-avonden:

          Op de maandag-avonden:   

          23/09  -  30/09  -  07/10  -  14/10  -  21/10  -  28/10  -  11/11  -  18/11

Duur per kursus-avond:

           van 20.00 u. tot 23.00 u.

Begeleider: Nicole Meskens.

Prijs:

         120 Euro voor de reeks van 8 lessen. (te betalen bij de aanvang van de kursus).

Locatie:

          café "De Karper"

          Kortrijkse steenweg, 2

          B 9000 Gent

Benodigdheden:

          niet synthetische losse kleding.

          katoenen of wollen sokken.

          oefenmatje en dekentje.

Syllabus:

          15 Euro.

          De aanschaf van een handboek is geen verplichting.

          Gelieve bij inschrijving te vermelden of u een handboek wenst.

Deze volledig praktijk - gerichte kursus is geen therapie, wel een kans om het potentieel te ontwikkelen. 

Er bestaan verschillende systemen om onze mogelijkheden ten volle te benutten op een evenwichtige en ontspannen manier: Eutonie - zen yoga - biofeedback - katathyme beeldbeleving - primaire therapie - autogene training - enz.

 

Wij kiezen voor Autogene Training, omdat hierin elementen van de verschillende systemen aan bod komen.

 

Kern van de kursus is, dat de mens de verhouding leert te wijzigen tussen het zogenaamde "hogere" en "lagere" zenuwstelsel, waardoor de natuurlijke krachten in het lichaam hun vermogen tot zelfregulatie terugvinden.

Geest en lichaam veranderen tezamen, in welke richting ze zich ook bewegen.

Onze organen, de organische systemen, de psyche, dus gans ons wezen, wordt door het vegetatieve zenuwstelsel beïnvloed.

 

Door de vele oefeningen die in de kursus gedaan worden, kunnen naast stress eveneens angsten en depressies overwonnen worden. Het zelfvertrouwen en het zelfrespect worden groter, men slaagt erin beter te slapen, te concentreren en beter te functioneren in het dagelijks leven.

De diepe ontspanningsoefeningen brengen de mens dichter bij de kern van zijn persoonlijkheid.

Het alpha-niveau waar we intensief op oefenen is namelijk bepalend voor de fysische en psychische recuperatie.

Aangezien de fysische en geestelijke werelden symmetrische werelden zijn, worden steeds op tweeërlei vlak oefeningen gedaan.

 

De kursus beoogt tevens een eigen actief denkleven en een eigen bewust gevoelsleven voor elke deelnemer. 

Oefenprogramma:

Gerichte ademoefeningen om spanningen los te laten.

Ademoefeningen ter versterking van de algemene constitutie en de fijnstoffelijke kanalen.

Fysieke oefeningen - verhoging lichaamsbewustzijn.

Aura versterking en od-kracht.

Oefeningen voor het bereiken van het alpha niveau.

Progressieve relaxatie.

Ademoefeningen voor het opheffen van blokkades in de chakra's.

Energietransformatie om vermogens te laten groeien en het geheugen te versterken.

Démagnetiseren en magnetische opknapbeurt.

Geleide meditaties, diepe relaxaties en suggestologie.

Inschrijven:

Geïnteresseerden kunnen vanaf nu reeds hun naam doorgeven.

 

Inschrijven, door het hier bijgevoegd formulier in te vullen en naar ons op te sturen, via de verzend-link op het formulier.

 

opmerking:

 De hieronder gevraagde info dient enkel voor intern gebruik.

Indien er zich op een kursusavond een onvoorziene omstandigheid mocht voordoen, zal u telefonisch op de hoogte worden gebracht. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.