Beste vrienden ,

Het hoeft geen betoog dat deze tentoonstelling een eerbetoon is aan de zeer gekende sjamaan en Meester Joska Soos. Hij is de spil, de reden waarom ik nog steeds met de kunst en in het bijzonder de onderliggende betekenis ervan verder gegaan ben als experiment en weten.

Hijzelf heeft altijd geloofd dat eens in een verdere toekomst het belang van de lichtwezens of het stralende licht zoals we in de meeste afbeeldingen kunnen zien eens begrepen zal worden,  de fotobewerkingen zijn een interpretatie van mijzelf. Tot zover ik weet is er tot nu toe geen enkele kunstenaar geweest die in staat was het licht of op zijn minst de straling te voelen alsook uit te drukken, velen hebben het benaderd zonder dat zij op de hoogte waren van de werkelijke waarde en betekenis die dit had.

Misschien zijn er wel enigen geweest maar dan zou dit toch reeds opgemerkt geweest moeten zijn …..

misschien is de tijd er nog niet rijp voor.

Mijn eigen opvatting en om een lang verhaal kort te maken is dat deze lichtwezens, deze tekens eigenlijk het plasma zijn in de materiële vormen, dit is zeer belangrijk want men kan het plasma niet scheiden van de materie dat is een wetenschappelijk feitelijk gegeven, alléén zijn we zo vertrouwd met de vormen dat we denken dat dit de werkelijkheid is en dat bij de dood alles oplost in het niets, wat ook niet mogelijk is want niets kan niet bestaan zonder iets, de dialectiek of de dualiteit houdt ieder mens gevangen in zijn denken, dit is het andere verhaal van wat wij de verschilwaarneming noemen, kort gezegd en uiteraard onvolledig is dat de waarneming van de spiegel in alles, dus het yegendeel en het automatische verschil die daar noodzakelijk mee verbonden is. 

Bij dit alles begrijp ik dat dit enkel maar het ABC is van een occulte wetenschap die enkel maar begrepen kan en mag worden door verantwoordelijke ingewijden, we doen hier echter een poging en het geheel is belangrijk omdat het een beetje toegankelijk wordt voor gewone mensen als u en ik, meer en meer beginnen mensen gevoelig te worden voor dit plasma en de daaraan ten  grondslag liggende problemen van ziekte en conflicten en op deze manier proberen we ook via de kunst en het visueel effect daar een benadering van te geven die uiteraard zeer veel nog kan verdiept en uitgebreid worden.

Dat velen nu meditatie beoefenen is al een teken in die richting... maar meditatie is meer dan alléén maar een methode, het kan ook  een toelichting  geven over de verhouding tussen geest en stof die zich openbaart als bewustzijn, ook dit is betracht via de schilderijen in zijn meest primitieve vorm natuurlijk. 

Hans Berger ontdekte in 1924 dat hersenen bepaalde golven produceren. Hij verdeelde de golven in 2 soorten: de wat langzamere alfa-golven en de snelle bèta-golven. Een paar jaar later werd ontdekt dat er nog andere golven bestaan. Dit waren de thèta-golven en de delta-golven. Hersencellen kunnen met elkaar communiceren, net als al onze zenuwcellen, via elektrische stroompjes. Het spectrum van de hersengolven worden tegenwoordig onderverdeeld in Alfa, Beta, Theta, Delta, SMR en Gamma.

Vergeten we ook niet dat de laatste 10 tot 15 jaar de gamma golven ( niet verwarren met de gamma straling) erkend werden, neurowetenschappers geloven dat gammagolven informatie kunnen koppelen uit alle delen van de hersenen - de gamma golf ontstaat in de thalamus en beweegt vanaf de achterkant van de hersenen naar voren en weer terug 40 keer per seconde - niet alleen dat, maar de gehele hersenen wordt beïnvloed door de gamma golf. Deze snelle "full sweep" actie maakt dat gamma staat voor één van de piek mentale en fysieke prestaties. Gamma is de brainwave staat van zijn "in the Zone", dat gevoel dat je alles kunt doen.........volgens mij gaan deze golven nog verder want het waarnemen of het voelen van de lichtwezens opent een nog grotere straling. 

Alice An Bailey :

 Meditatie wordt wel eens beschreven als "in het hart denken". Juiste meditatie heeft slechts dan plaats, wanneer hoofd en hart in samenklank functioneren. Om de intuïtie te benaderen is dit samensmelten van hart en hoofd een noodzaak, daar de intuïtie een hoedanigheid is van het hart, opgewekt door de activiteit van het geïntegreerd drievoudig denkvermogen.

Meditatie. De vraag doet zich natuurlijk voor: is dat alles? En het antwoord is Ja! Indien meditatie op de juiste manier wordt beoefend en indien volharding de grondtoon is van het leven, dan wordt in toenemende mate zielecontact gevestigd. De gevolgen van zulk een contact zijn zelfdiscipline, zuivering en een leven van aspiratie en dienst. Meditatie volgens Oosterse begrippen is een beslist mentaal proces dat leidt tot zelfkennis en verlichting. Het is een feit in de natuur dat "zoals een mens (in zijn hart) denkt, zo is hij".

Verder hebben we  de leer van de Meester Djwhal Khul waarin wordt benadrukt dat elke sector waarin de mens zit om hun talenten te gebruiken, van de onderwijsinstelling tot aan de politieke,  de religieuze de economische, moet worden geherwaardeerd, eerst bedacht in de betekenis van de spirituele waarde, "Het woord 'spiritueel' verwijst niet naar degenen die vaak worden genoemd in religieuze kwesties of godsdiensten. Alle activiteiten die de mens in de richting van een bepaalde vorm van ontwikkeling drijft - fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief, sociaal - dat is de vooravond van zijn huidige toestand en in wezen geestelijk van aard en is een indicatie van de vitaliteit van de innerlijke goddelijke entiteit ".

Het licht van de ziel zal openbaren aan de ernstige aspirant de eenheid die ten grondslag liggen in alle groepen, en hem in staat stellen het gif van intolerantie, fanatisme en afgescheidenheid dat de smalle geest en beginners karakteriseren op het pad te elimineren, en het zal u helpen houden van  zoveel, dat ze zullen beginnen om meer echt te zien en hun horizon uit te breiden ; Het zal hem in staat stellen om echt de schatten der esoterische waarde van dienstbaarheid en lering te vinden , de quell'innocuità dat is het opmerkelijke kenmerk van elk kind van God te oefenen.

 

Receptie op vrijdag 30 september 2016 om 19 u