Beste <<Voornaam>>,


In januari hadden we een avondje vol occulte verhalen, maar deze keer laten we ons onderdompelen in het sjamanisme, de levensvisie en -wijze van de indiaanse volkeren. Daan van den Hurk zal het hebben over hun geloof, de grote mysterie, de grote geest, intuïtie, het goddelijke evenwicht, de krachten van de vier windrichtingen, onze zielbestemming en hoe we het medicijnwiel kunnen toepassen. Bij aanvang en afsluiting van de avond worden we getrakteerd op een stukje sjamanistisch drumspel. Wie reeds zo een drumsessie heeft meegemaakt, weet uiteraard wat een geweldige ervaring dit is.

'Chakra's, bewustzijn en omgaan met conflicten' is de  nieuwe cursus die Jana Willems bij ons zal brengen. Zij zal ons 5 avonden lang leren hoe om te gaan met de conflicten in- en buiten onszelf.  Voor meer info zie verder in deze nieuwsbrief.

Wie vorige zomer zijn of haar kans heeft gemist om mee te gaan naar Avalon (Glastonbury), het land van koning Arthur, de heilige graal, de godinnencultus,... niet getreurd. Werner begeleidt terug een groepje in mei. Deze activiteit wordt echter niet door Universeel georganiseerd, dus wanneer u zich inschrijft, maak gebruik van het juiste formulier. Meer daarover op de site en in deze nieuwsbrief.

In de loop van volgende week mag je nog een stukje schrijfkunst van de hand van Corry Geysen verwachten,het onderwerp ga ik nog lekker niet verklappen. Maar momenteel valt er genoeg te lezen op onze site. Wie herinnert zich nog de "Orde Der Verdraagzamen"?  De "Orde Der Verdraagzamen"  is de naam waaronder een groepering entiteiten in de vorige eeuw zich in het Nederlands taalgebied heeft gemanifesteerd door middel van verschillende mediums. Een entiteit kan zich onder meer door middel van een mediamiek persoon (een medium) als zelfstandige persoonlijkheid kenbaar maken. Nadat de Orde gedurende reeds tientallen jaren gebruik had gemaakt van verschillende mediums, is zij zich in 1955 via het medium Karel van der Nagel gaan manifesteren. Er zijn sindsdien massa's verslagen gemaakt van hetgeen op bijeenkomsten door de 'sprekers van Gene Zijde' door middel van dit medium aan lezingen en cursussen is gegeven en van de discussies die met deze entiteiten zijn gevoerd. Deze verslagen zijn destijds vanaf de bandrecorder uitgetypt op typemachines, vervolgens gestencild en gekopieerd (jaren '50 - '80) en uiteindelijk mede dankzij de enorme inzet van Rob van der Vliet en Arnold Ysewijn geconserveerd in electronische vorm (pdf-formaat), zodat deze voor het nageslacht worden bewaard en voor iedereen toegankelijk zijn via o.a. Scribd op het internet. De eerste en tweede  jaargangen "De stem uit gene zijde" zijn vanaf nu ook te lezen op onze site (rechterkolom onderaan). Met mondjesmaat zullen er nog bijkomen.
Alvast veel leesplezier!

warme groeten,

Veronique