"Dromen"

Woensdag 12 december om 20u00

Gastspreker: Corry Geijsen

Een groot gedeelte van ons leven brengen we al slapend, al dromend door. Dit negeren zou gelijk staan aan bijvoorbeeld alle oneven dagen uit ons leven vergeten.
De feitelijke wetenschappelijke benadering van het fenomeen droom begon in 1900 door Freuds publicatie “Die Traumdeutung”. Toen ging het nog uitsluitend over de inhoud van de droom: het verschil tussen latente en manifeste droominhoud, symboliek in de droom,de droom als wensvervulling . Alles baadde wel in de typisch seksuele freudiaanse sfeer. Jung zag het ruimer en beklemtoonde de creativiteit van het onderbewuste tijdens de droom. Vanaf de vijftiger jaren ging men zich meer toespitsen op fysische aspecten: de remfase tijdens het door de hersenen geproduceerde alfaritme, correlatie tussen endorfinen (noradrelanine bijvoorbeeld) en dromen. Hoe belangrijk ook, Corry beschouwt die fysieke aspecten als begeleidingsfenomenen van het dromen en legt de nadruk op het psychische aspect. In die visie dromen we om de psyche te laten functioneren volgens eigen wetmatigheden, los van haar geprogrammeerdheid op de stoffelijke wereld. Hoe bekeek men dromen in de Griekse oudheid ? Wat is de sjamanistische visie hierover ? Is het waar dat tijdens de slaap ons droomlichaam het stoffelijk lichaam verlaat om handelend op te treden in de reëele droomwereld die dezelfde substantie heeft als het droomlichaam. De astrale wereld is dan even werkelijk als de grofstoffelijke wereld. Tijdens de voordracht zal dan ook uitvoerig ingegaan worden op de magische en parapsychologische aspecten van de droom: voorspellende en telepathische dromen, hypnogogische beelden, beïnvloeding van entiteiten tijdens het dromen( van incubi en succubi tot geesten van overledenen). Onderzoek van Laberge aan de Stanford University over luciede dromen (dromen bij volledig bewustzijn) brachten zulke verrassende resultaten met zich mede dat ons wereld- en mensbeeld grondig zou moeten herzien worden. Tenslotte zal Corry ook ingaan op sjamanistische geheimen die Castaneda beweerde te openbaren: kan bijvoorbeeld het stoffelijk lichaam het droomlichaam volgen ? Hier komen we heel dicht in de buurt van het dogma van de hemelvaart. Stof dus genoeg voor verhitte discussies.

Corry zal ook putten uit eigen droomervaringen, in de hoop dat na de pauze toehoorders ook hun eigen verhaal doen.

 

Inkom: 8 €

 

Locatie lezingen: ‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent. Recht tegenover het Bijlokemuseum. 
Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters. 
Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en op de Louis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.
Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst , kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella. Meer info daarover op de site van Parkeerbedrijf Gent.

Reservaties:
ma-vr. van 15u-20u  +32 495 63 00 73* of e-mail via·reservatieformulier (Nicole)

Beperkte plaatsen! Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren. De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving! Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden! Bij voorbaat dank! Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.