Esoterische Vriendenkring “UNIVERSEEL” Gent

Website:www.universeel.org

                                 e-mail: universeel.gent@gmail.com

                                                                            tel.: 0032 . 495 / 63 00 73

Nieuwsbrief: Februari 2013

Inhoud:              1) Voordracht 13/02/2013

                         2) Kursus "Astrotarkai"

"Hoe werkt ons Bewustzijn?"

Datum: 13 februari 2013

Spreker: Rudy Vanderstraeten

De spreker Rudy Vanderstraeten is astroloog, taoist, kruidenkundige,sjamaan en helderdenkende.In deze voordracht zal hij het hebben over de werking van onsbewustzijn.Op het einde van de 19e eeuw was men dichter bij de essentie vanwat het bewustzijn was, dan nu.Tegenwoordig wint de voorstelling veld, dat het bewustzijn een soort "product" zou zijnvan neuronen-aktiviteit in de hersenen, en dus bij het stoffelijke sterven ook zou"verdwijnen".Dat past binnen het materialistisch-wetenschappelijk denken, voor wie de stof het alfaen het omega is.Daar tegenover staat de eeuwenoude esoterische visie, die het bewustzijn beschrijft alseen "activiteit" van de geest. De grote revolutie binnen het menselijk denken - datfameuze aangekondigde Waterman-tijdvak - bestaat eruit die "oude" kennis inmodernere en begrijpbaardere woorden uit te leggen.Als autodidact en "man van de straat" (cfr zijn naam) en als Lucht-mens, heeft Rudygeleerd deze complexe voorstellingen, die aan de basis van elke spiritualiteit liggen, ineen klare en heldere taal te verwoorden.Deze avond zal hij dus een nieuw licht laten schijnen op wat het bewustzijn is, hoe hetwerkt, wat de verhouding is met het denken, en een antwoord geven op de vele vragendie dan daarbij in de geest rijzen.

KURSUS ASTROTARKAI

Voorjaar 2013 - kursus "Astrotarkai" - De kursus gaat door vanaf 10inschrijvingen.

 

Kursus – avonden: Astrotarkai

Woensdagen: 20/03 - 27/03 - 10/04 - 17/04 - 01/05 - 08/05 - 22/05 - 29/05

 

 Kursus – avonden:I Tjing

 Woensdagen: 05/06 - 19/06

 

Kursus gegeven door: Nicole Meskens

 

Locatie: !!!! Opgelet !!!!! andere locatie voor de kursus

                             De Rotonde

                            Kortrijkse steenweg, 1

                            9000 Gent

 

Het proberen van de mens om het mysterieuze heden te doorgronden en de toekomst tevoorspellen is overal ter wereld, sinds de vroegste tijden, beoefend.Hoewel de rituelen in de loop der eeuwen zijn veranderd, bleef het doel ongewijzigd, nl. hetverkrijgen van verborgen kennis die de problemen van het leven kan helpen oplossen.Het woord "Astrotarkai" is een samentrekking van astro = astrologie, tar = tarot, ka =kabbalistische numerologie, en i = I Tjing.Het is een systeem waarin 4 methoden vervat zijn. Via uw naam en geboortedatum komt u heelwat over uzelf te weten.Door berekening van uw entiteit krijgt u 6 belangrijke getallen die veel over uw leven vertellen.Vanuit deze gegevens kan u bij elke verjaardag uw lotsgetallen berekenen en een taroscoopopstellen. De taroscoop omvat een entiteitsplan en een progressief plan. Via deze plannen kan uontsluieren welke positieve en / of negatieve gebeurtenissen er zich in het jaar van berekeningzullen manifesteren.

 

Het systeem laat toe te ontdekken hoe kosmische, planetaire krachten zich door de mensopenbaren. Het is een betrouwbaar systeem, waarbij de mens voorkennis verkrijgt.Er is geen speciale kennis of gevorderde rekenkunde vereist om deze kursus te volgen. Les na leswordt alles opgebouwd.

 

"Astrotarkai" omvat 8 lessen en

"I Tjing" omvat 2 lessen.

Men kan deze lessen desgewenst apart volgen.

 

Duur: telkens van 20u tot 23.00u.

Benodigdheden: bloc-note + blauwe en rode balpen + latje.

Prijs: 8 lessen Astrotarkai = 120 Euro

         2 lessen I Tjing        =  30 Euro

         Beide samen           = 150 Euro

Betalen bij aanvang van de cursus.

Syllabus:                         =  15 Euro

Oefenformulieren: gratis

 

opmerking: Geïnteresseerden kunnen vanaf nu reeds hun naam doorgeven.

 

Inschrijven per telefoon: 0495 / 63.00.73

van ma. tot vr tussen 15u en 20u

 

of inschrijven kan via het voorzien formulier op de website,

of door onderstaand formulier af te geven tijdens de maandelijkse bijeenkomst.

                                     Inschrijvingsformulier

                                  Kursus: Astrotarkai / I Tjing Naam:..............................................................................

 

e-mail adres:......................................................................

 

8 lessen Astrotarkai: ....Ja ...................................................(120 Euro)

 

2 lessen I Tjing: .........Ja ...................................................(30 Euro)

 

Te betalen: 150 Euro (Astrotarkai + I Tjing)

                  120 Euro ( Astrotarkai)

                  30 Euro ( I Tjing)

                  15 Euro (kursus)

gelieve alle gevraagde info in te vullen.

 

Locatie lezingen:

 

‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent. Rechttegenover het Bijlokemuseum.Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en opde Louis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, diebevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella. Meer info daarover op de sitevan Parkeerbedrijf Gent.

 

Reservaties:

 

ma-vr. van 15u-20u  op het nummer  +32 495 63 00 73*

of e-mail via · reservatieformulier (Nicole)

Beperkte plaatsen! Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijdgereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevensnaam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank! Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.