Esoterische vriendenkring "UNIVERSEEL" Gent

Website:www.universeel.org

                                 e-mail: universeel.gent@gmail.com

                                                                            tel.: 0032 . 495 / 63 00 73

 

Nieuwsbrief maart 2013

1) Info voordracht 13 maart 2013

2) Info kursus "Astrotarkai" en "I Tjing".

3) Info betreffende voordracht april 2013

"Magie, Bezetenheid en Exorcisme"

Vele misverstanden verduidelijkt

Datum: 13 maart 2013

Gastspreker: Leonard Van Hoeywegen

Aanvang voordracht: 20u00

Over magie, bezetenheid en de oplossing daartegen, het exorcisme, doen vele verhalen de ronde. Het is de gewoonte om wat magie betreft deze onder te verdelen in witte en zwarte magie, terwijl er zo veel meer gradaties zijn en die zwart-wit onderverdeling onmogelijk kan gemaakt worden.

 

Ook bezetenheid kent vele vormen en komt slechts in zeldzame gevallen overeen met de demonische bezetenheid die de film ‘The Exorcist’ ons toont.

Deze film sluit meteen aan bij het onderdeel ‘exorcisme’, eveneens een thema waar veel verhalen de ronde over doen, doch die verhalen benaderen nauwelijks de realiteit.

 

Op deze thema-avond zal zeer duidelijk worden dat magie zeer diverse vormen kent, zelfs vormen die totaal ongekend zijn terwijl we er allemaal reeds meermaals zonder het te weten mee in contact gekomen zijn. Vaak schokkende realiteiten zullen aan het licht gebracht worden van de zwaarste vorm van zwarte magie die wij met z’n allen kennen én als positief zien. Ook het apocalyptische ‘teken van het beest’ zal hierbij verduidelijkt worden.

Uiteraard komen ook de middelen aan bod waarmee iedereen zich op vaak zeer eenvoudige wijze tegen ongewilde beïnvloeding van buitenaf kan beschermen.

Deze thema-avond is een aanrader voor eenieder die een dieper inzicht wil verwerven in de ware aard van veel besproken doch in werkelijkheid weinig echt gekende occulte zaken.

Leonard Van Hoeywegen heeft meer dan 30 jaar ervaring met de occulte, esoterische wereld. De praktijkervaring als paragnost, helderziende en exorcist en het begeleiden van vele mensen door hun levensfases heeft hem tot ervaringsdeskundige gemaakt op de diverse vlakken die met spiritualiteit, het occulte en diepere levenswijsheden te maken hebben.

 

Na het theoretisch 1e deel is er na een korte pauze in het 2e deel ruim de mogelijkheid om vragen te stellen en met mekaar in dialoog te gaan.

 

Locatie lezingen:

 

‘Kaffee A Capella’ (1ste verd.) Godshuizenlaan 33, Gent. Rechttegenover het Bijlokemuseum.Op wandelafstand (±14 min.) van het station Gent Sint-Pieters.Na 19:00u is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ( 't Citadelpark) en opde Louis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beiden op wandelafstand (±7-8 min.) van A Capella.Wie onmiddellijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, diebevindt zich op wandelafstand (±10 min.) van A Capella. Meer info daarover op de sitevan Parkeerbedrijf Gent.

 

Reservaties:

 

ma-vr. van 15u-20u  op het nummer  +32 495 63 00 73*

of e-mail via · reservatieformulier (Nicole)

Beperkte plaatsen! Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren.

De plaatsen worden altijdgereserveerd op volgorde van inschrijving!

Om praktische redenen vragen wij tevensnaam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank! Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.

 

Kursus Astrotarkai en I Tjing

Kursusavonden: Astrotarkai

                        Woensdagen 20/03 - 27/03 - 10/04 - 17/04 - 01/05 - 08/05 -                                                  22/05 - 29/05

Kursusavonden: I Tjing 

                        Woensdagen 05/06 - 19/06

 

Kursus gegeven door: Nicole Meskens

 

Locatie: De Rotonde

              Kortrijkse steenweg, 1

              9000 Gent 

 

Aanvang kursus: 20u00

Het proberen van de mens om het mysterieuze heden te doorgronden en de toekomst te voorspellen is overal ter wereld, sinds de vroegste tijden, beoefend.

Hoewel de rituelen in de loop der eeuwen zijn veranderd, bleef het doel ongewijzigd, nl. het verkrijgen van verborgen kennis die de problemen van het leven kan helpen oplossen.

 

Het woord "Astrotarkai" is een samentrekking van astro = astrologie, tar = tarot, ka = kabbalistische numerologie, en i = I Tjing.

Het is een systeem waarin 4 methoden vervat zijn. Via uw naam en geboortedatum komt u heel wat over uzelf te weten.

Door berekening van uw entiteit krijgt u 6 belangrijke getallen die veel over uw leven vertellen.

Vanuit deze gegevens kan u bij elke verjaardag uw lotsgetallen berekenen en een taroscoop opstellen. De taroscoop omvat een entiteitsplan en een progressief plan. Via deze plannen kan u ontsluieren welke positieve en / of negatieve gebeurtenissen er zich in het jaar van berekening zullen manifesteren.                                                           Het systeem laat toe te ontdekken hoe kosmische, planetaire krachten zich door de mens openbaren. Het is een betrouwbaaar systeem, waarbij de mens voorkennis verkrijgt.

 

Er is geen speciale kennis of gevorderde rekenkunde vereist om deze kursus te volgen. Les na les wordt alles opgebouwd.

 

"Astrotarkai" omvat 8 lessen en "I Tjing" omvat 2 lessen.

Men kan deze lessen desgewenst apart volgen.

 

Duur: telkens van 20u tot 23.00u.

Benodigdheden: bloc-note + blauwe en rode balpen + latje.

Prijs: 8 lessen Astrotarkai = 120 Euro

         2 lessen I Tjing       =   30 Euro

         Beide samen          = 150 Euro

Betalen bij aanvang van de cursus.

Syllabus:  15 Euro

Oefenformulieren: gratis

 

opmerking: Geïnteresseerden kunnen vanaf nu reeds hun naam doorgeven.

         

 


Inschrijven / info per telefoon: 0495 / 63.00.73 

van ma. tot vr tussen 15u en 20u

of inschrijven kan ook via het inschrijvingsformulier op de website van Universeel, in de rubriek kursussen, onder onderverdeling "Astrotarkai".

En vermeld in de berichtenzone: "kursus Astrotarkai"

 

Voordracht april 2013 "Innerlijke bevrijding"

!!! OPGELET !!! EENMALIGE WIJZIGING !!!! van LOKATIE !!!


Aangezien “A Capella” ,op 24 / 04 / 2013, nog gesloten is,daar de uitbaters nog niet terug zijn van hun reis, zal,

de voordracht "INNERLIJKE BEVRIJDING" van 24 / 04 / 2013,

doorgaan in de vergaderzaal van ….de hieronder vermelde locatie.

 

Brasserie – Restaurant

DE ROTONDE

Kortrijkse Steenweg, 1

9000 Gent

 

Situering: Vanaf “A Capella” over de brug, richting “Citadelpark”, (+ – 200 meter), aan de eerstvolgende rode lichten, "op de hoek" van het kruispunt                        "Charles de Kerckhovelaan" en de "Kortrijkse steenweg".