Esoterische vriendenkring "Universeel" Gent

Website: www.universeel.org

                                e-mail: universeel.gent@gmail.com

                                                                    Tel.: 0032.495 / 63.00.73 

Nieuwsbrief: september 2013

1) info voordracht

2) info cursus autogene training

Voordracht: "Beheersen de jezuïeten de wereldorde?"

Datum: 11 september 2013

Gastspreker: Corry Geijsen

Aanvang voordracht: 20.00 uur

De nieuwe paus Franciscus 1 was maar pas verkozen of op internet verscheen al een uitgebreide complottheorie: de voorspelling van Malachias was uitgekomen: de nieuwe zwarte paus (in Malachias' voorspelling heeft hij het enkel over Petrus van Rome, de term zwart komt er niet in voor) zal ons naar de beruchte nieuwe wereldorde leiden. Weliswaar is die nieuwe pauskeuze een unieke gebeurtenis in de kerk - en zelfs wereldgeschiedenis: de officiële witte paus en de zwarte paus (bijnaam voor de generaal der jezuïeten) komen nu wel heel dicht bij elkaar. De tijd is nu rijp om waarheid en verdichtsel te scheiden.

Corry zal proberen die moeilijke taak op zich te nemen. Met een open, maar kritische geest volgen we die militante orde in de loop der geschiedenis en botsen hier op heel wat geheimen. Zijn relaas begint in Rome bij een bezoek aan de Ignatius van Loyolakerk. Wat Corry daar zag aan architectonische trucjes en hoorde over de zwarte paus, deed hem besluiten op historisch én esoterisch onderzoek te gaan. Het begint bij de fascinerende persoonlijkheid van hun stichter Ignatius van Loyola.

Heel wat minder bekende facetten van de uiterst merkwaardige man zullen de revue passeren: zijn frustraties als gekwetste en verliefde ( op de zus van keizer Karel!) soldaat, zijn agressie, zijn bekering en grenzeloze verering voor Maria, een reis naar Jeruzalem, zijn visioenen en uiteindelijk een geheim en dagenlang onderhoud met paus Paulus 3, waarna hij - tegen alle verwachtingen in - de zegen kreeg voor het oprichten van zijn orde (1540).

Zijn "geestelijke oefeningen" zijn een geniaal staaltje van toegepaste magie, in zijn pedagogische idealen is hij eeuwen zijn tijd vooruit. Hoe dan ook, de ongebreidelde, wereldomvattende verspreiding van de militante, op militaire leest geschoeide orde, neemt een aanvang. Hier starten dan de complottheorieën en wordt het ingewikkeld tweeslachtig. Gaat het uitsluitend om rigoureuze bekeringsijver waarbij de hele wereld wordt omhelsd of streven ze in het geheim naar wereldoverheersing? We zetten de historische feiten op een rijtje en trachten een objectief oordeel te vellen, wel heel moeilijk.

In 1774 kunnen de regerende Bourbons (Frankrijk, Spanje, koninkrijk Napels en Sicilië) paus Clemens 14 overhalen de jezuïetenorde af te schaffen. De ware reden hiertoe blijft een groot raadsel. Achteraf worden ze in kerkelijke eer hersteld. Dan begeeft Corry zich op glad ijs: hadden of hebben zij iets te maken met magische praktijken? Een verhaal dat begint in de late renaissance bij de dominicaan Giordano Bruno, die beweerde, via Oud Egyptische magie met entiteiten in contact te staan. De jezuïeten tonen interesse.

Corry zal dan de echte of vermeende betrokkenheid behandelen bij Mariaverschijningen, manifestaties van meesters in de theosofie, ufo's en eventuele buitenaardse contacten. Een uiteraard controversieel en glibberig terrein waar alles nog een hypothetisch karakter heeft. De conclusie wordt aan de toehoorder overgelaten. We bespreken ook nog de beruchte vierde eed van de jezuïeten en enkele ophefmakende boeken (o.a. van de ex-jezuïet Malachi Martin).

Nog dit, Corry komt niet in het kielzog van absurde complottheorieën, maar tracht hier enkel tot een gefundeerde conclusie te komen. Hij zal zich niet laten verleiden tot een aanval op de nieuwe paus, integendeel, hij wenst hem veel succes in zijn moeilijke taak;

in elk geval, stof genoeg voor een grondige discussie.

Inkom: 8 Euro.

 

OPGELET!

Deze voordracht gaat uitzonderlijk door in:

 

Café "De Karper"

Kortrijkse steenweg, 2

B9000 Gent

 

Locatie: Op de hoek van de Kortrijkse steenweg en de Van De kerckhovelaan

              Vanaf "A Capella" over de brug, ongeveer 300 meter richting

              " 't citadelpark", aan de eerste lichten.

Op wandelafstand (+- 14 min) van het station "Gent Sint-Pieters"

Na 19.00 uur is er gratis parkeerplaats op de Koning Leopold II-laan ('t Citadelpark) en op de Mouis Pasteurlaan (Bijlokehof). Beide op wandelafstand (+- 7-8 min) van café De Karper.

Wie onmiddelijk een parkeerplaats wenst, kan beter gebruik maken van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein, die bevindt zich op wandelafstand (10 min) van café De karper.

Reservaties:

ma.-vr. van 15.00u - 20.00u op +32 495 63.00.73, of e-mail via reservatieformulier op de website.

Beperkte plaatsen: Gelieve dus vooraf en tijdig te reserveren. De plaatsen worden altijd gereserveerd op volgorde van inschrijving! 

Om praktische redenen vragen wij tevens naam & voornaam van de persoon die u zal vergezellen, te melden!

Bij voorbaat dank! Sms'en kan ook op bovenstaand nummer.

Kursus "Autogene training"

Wanneer: najaar 2013

maximum deelnemers: 12

kursus-avonden:

op maandagavonden: 23/09 - 30/09 - 07/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10 - 11/11 - 18/11

duur per kursus-avond

van 20.00 uur tot 23.00 uur

Begeleider: Nicole Meskens

Prijs

120 Euro voor de reeks van 8 lessen (te betalen bij aanvang van de kursus)

Locatie

De Karper

Kortrijkse steenweg, 2

9000 Gent

benodigdheden

niet synthetische losse kledij

katoenen of wollen sokken

oefenmatje, dekentje

Syllabus

15 Euro 

De aanschaf van een handboek is geen verplichting.

Gelieve bij inschrijving te vermelden of u een handboek wenst.

Deze volledige praktijk-gerichte kursus is geen therapie, wel een kans om het potentieel te ontwikkelen. Er bestaan verschillende systemen om onze mogelijkheden ten volle te benutten op een evenwichtige en ontspannen manier: Eutonie, zen-yoga, biofeedback, katathyme beeldbeleving, primaire therapie, autogene training, enz.

Wij kiezen voor Autogene training, omdat hierin elementen van de verschillende systemen aan bod komen.

 

Kern van de kursus is, dat de mens de verhouding leert wijzigen tussen het zogenaamde "hogere" en "lagere" zenuwstelsel, waardoor de natuurlijke krachten in het lichaam hun vermogen tot zelfregulatie terugvinden.

Geest en lichaam veranderen tezamen, in welke richting ze zich ook bewegen.

Onze organen, de organische systemen, de psyche, dus gans ons wezen, wordt door het vegetatieve zenuwstelsel beïnvloed.

Door de vele oefeningen die in de kursus gedaan worden, kunnen naast stress eveneens angsten en depressies overwonnen worden. Het zelfvertrouwen en het zelfrespect worden groter, men slaagt erin beter te slapen, te concentreren en beter te functioneren in het dagelijks leven. De diepe ontspanningsoefeningen brengen de mens dichter bij de kern van zijn persoonlijkheid.

Het alpha niveau waar we intensief op oefenen is namelijk bepalend voor de fysische en psychische recuperatie.

Aangezien deze fysische en geestelijke werelden symmetrische werelden zijn, worden steeds op tweeërlei vlak oefeningen gedaan.

De kursus beoogt tevens een eigen actief denkleven en een eigen bewust gevoelsleven voor elke deelnemer.

Oefenprogramma

Gerichte ademoefeningen om spanningen los te laten.

Ademoefeningen ter versterking van de algemene constitutie en de fijnstoffelijke kanalen.

Fysieke oefeningen - verhoging lichaamsbewustzijn.

Aura versterking en od-kracht.

Oefeningen voor het bereiken van het alpha niveau.

Progressieve relaxatie.

Ademoefeningen voor het opheffen van blokkades in de chakra's.

Energietransformatie om vermogens te laten groeien en het geheugen te versterken.

Démagnetiseren en magnetische opknapbeurt.

Geleide meditaties, diepe relaxaties en suggestologie.

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen vanaf nu reeds hun naam doorgeven.

Inschrijven door het hier bijgevoegde formulier in te vullen en af te geven tijdens de maandelijkse bijeenkomst, of op te sturen naar onderstaand adres:

Secretariaat Esoterische vriendenkring Universeel

p.a.Keurvorst Karel Theodoorstraat, 16

B 8200 Brugge

 

                                                            Esoterische Vriendenkring "UNIVERSEEL".

Inschrijvingsformulier

Kursus: "Autogene training"

 

Naam: .........................................................................

e-mail adres: .................................................................

Telefoon: ......................................................................

8 lessen "Autogene Training":  Ja ...........................(120 Euro)

Syllabus:                 Ja ..... (15 Euro)                    Nee .............

Te betalen:            120Euro: .......                       135 Euro: .......

(gelieve alle gevraagde info in te vullen)