UNIVERSEEL

Een nieuwe vereniging en toch net niet .....

OVER ONS
------------

Na ons vertrek uit de Braidkring (2009) hebben vele oude bekenden ons gecontacteerd. Iedereen vond het erg spijtig dat wij ons uit de kring teruggetrokken hadden, maar elkeen respecteerde onze keuze.
Op de vraag of wij een nieuwe kring zouden oprichten, konden wij op dat ogenblik nog geen definitief antwoord geven.
We hebben alles een tijdje laten bezinken, en ons afgevraagd of wij ons zouden engageren om een nieuwe Esoterische Vriendenkring op te richten.
Enerzijds wilden we ook graag het jarenlange contact dat wij met gelijkgestemden hadden in stand houden, doch anderzijds schrikte al de rompslomp die gepaard gaat met een nieuwe vereniging ons ietwat af.
Na een paar maanden van wijs beraad en verschillende besprekingen, werd er een idee geboren. Er is een verhaaltje aan verbonden dat wij u hier even schetsen.
Rond 1980 richtte Thérèse D'Helft, een goede vriendin van Véronique en Bernard, een esoterische kring op te Deerlijk. "Universeel" was de naam van de vereniging. Deze groep was op succesvolle wijze vele jaren actief werkzaam. Tot het noodlot toesloeg, en Thérèse ongeneeslijk ziek werd.
Op vraag van Thérèse hebben Véronique en Bernard nog jarenlang na haar dood de vereniging verdergezet.
De nieuwe vereniging te Gent heet eveneens "Universeel", als eerbetoon aan wijlen Thérèse D'Helft.
 
De kernleden, Véronique en Bernard, trekken zich na 3 jaar actieve inzet voor de vereniging, Universeel te Gent, terug.
Patrick Coucke stapt nu in als nieuw kernlid, en zal samen met Nicole, Universeel besturen.
 
Universeel is een vriendenkring/vereniging voor spirituele groei. Zij biedt ruimte aan ieder die interesse heeft in bewustwording, esoterie, filosofie, parapsychologie, persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en zingeving.
De bedoeling van de vereniging is elke maand een voordracht te organiseren, en geregeld workshops en cursussen op het programma aan te bieden in verband met bovenvermelde items.
 
Wenst u verder op de hoogte gebracht te worden van onze activiteiten, gelieve u in te schrijven op onze gratis digitale nieuwsbrief.
 
We kijken met z'n allen uit naar uw bezoeken.
 

 

 

Esoterische Vriendenkring

Universeel Gent


inschrijving op digitale nieuwsbrief

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.